1756 - Statue St. John of Nepomuk, Uhy, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 17.176 E 014° 16.469
33U E 448313 N 5570711
Quick Description: Chronogram na podstavci sochy sv. Jana Nepomuckého v Uhách / Chronogram on pedestal of statue of st. John of Nepomuk in Uhy
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 11/13/2019 11:38:39 AM
Waymark Code: WM11MJJ
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 14

Long Description:
CZ: Chronogram: eCCe Ioannes Pater DesoLatorVM odkazuje k roku 1756, datu vztycení této sochy. Znení nápisu s chronogramem je uvedeno zde: "Soupis památek historických a umeleckých v království Ceském, díl XX. Politický okres Slanský" z roku 1904, autor Ferdinand Velc, kde ho lze najít na strane 64; knihu je možné volne najít na internetu (visit link) Prikládám také sken konkrétní pasáže do fotogalerie.

Bohužel je v knize slovo "desolatorum" zkomoleno na "desolatum", to ale na výpocet chronogramu vliv nemá. Dekuji PISA-caching za upozornení.

Replika pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého klecícího v oblacích na originálním širokém barokovém podstavci. Drží v pravé ruce palmu vítezství a levou si tiskne biret na prsa. V oblacích jsou andílci. Puvodní sochu nechali postavit obcané roku 1756 na rozcestí mezi obcemi Uhy a Chržín. V roce 2010 byla vytvorena nová pískovcová socha a premístena na soucasné místo. Autory nové sochy jsou Pavel a Markéta Kytkovi ze Sazené.

Jan ci Johánek z Pomuka (mezi 1340 a 1350 v Pomuku, dnešním Nepomuku – 20. brezna 1393 v Praze) byl generální vikár pražského arcibiskupa, pozdeji uctívaný jako svatý Jan Nepomucký, mucedník katolické církve a jeden z ceských zemských patronu.

EN: Chronogram: eCCe Ioannes Pater DesoLatorVM refers to 1756, the date of erection of this statue. The inscription is difficult to read, the complete wording of the inscription is from the book "List of Historical and Art Monuments in the Czech Kingdom, Volume XX.Political District of Slaný" from 1904, author Ferdinand Velc, where it can be found on page 64; the book can be freely found on the Internet (visit link) I also attach a scan of a specific passage to the photo gallery.

Unfortunately, in the book the word "desolatorum" is garbled to "desolatum", but this does not affect the calculation of the chronogram. Thank you PISA-caching for warning.

Replica of sandstone statue of st. John of Nepomuk kneeling in the clouds on an original wide Baroque pedestal. He holds a victory palm in his right hand and prints a biret on his chest with his left. There are angels in the clouds. The original statue was built by citizens in 1756 at the crossroads between the villages of Uhy and Chržín. In 2010 a new sandstone statue was created and moved to its current location. The authors of the new statue are Pavel and Markéta Kytka of Sazená.

Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) (Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes Nepomucenus) (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic) who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: eCCe Ioannes Pater DesoLatorVM

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
PISA-caching wrote comment for 1756 - Statue St. John of Nepomuk, Uhy, Czechia 11/14/2019 PISA-caching wrote comment for it