1768 - The Holy Trinity Column - Jakubovice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 57.507 E 016° 33.750
33U E 612074 N 5535180
Quick Description: Two chronograms on the Holy Trinity Column in Jakubovice
Location: Pardubický kraj, Czechia
Date Posted: 11/10/2019 6:20:55 AM
Waymark Code: WM11M1D
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 8

Long Description:
The Trinity is most commonly seen in Christian art with the Spirit represented by a dove, as specified in the Gospel accounts of the Baptism of Christ; he is nearly always shown with wings outspread. However depictions using three human figures appear occasionally in most periods of art.

The chronograms are located on the Holy Trinity Column.
The column was built in 1715. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are red color-coded from the rest of the text.

The chronograms:
eIneM gott In DreIIen personen Ist zVe VVahrer VerehrVng egenVVärtIge statVen aVfgerICht Von VVentzL hIebeL


The year 1768 from the chronogram referring to erection of the column.


=========================================================

Na hranolovém soklu stojí vysoký dvoudílný podstavec obdélného prurezu, s predstupující strední cástí a výrazne tvarovanými volutovými krídly po stranách, zdobenými páskou na obvode. Podstavec je ukoncen výraznou profilovanou rímsou ve strední cásti vydutou do pulkruhu, v nemž je reliéfní kvetina. Prední stena podstavce je zdobena figurálním reliéfem P. Marie s Ježíškem, pod reliéfem nemecký nápis a vrocení 1768. Na podstavci stojí obelisk, smerem vzhuru konický, je ctvercového prurezu. Pylon má jednoduše profilovanou patku a hlavici, prední cást je zdobena rokajovými reliéfními motivy a páskou. Bocní steny a stena zadní jsou zdobeny lineárními vpadlými poli. Na pylonu je osazena Nejsvetejší Trojice – Buh Otec s tiárou, mezi koleny drží krucifix, u nohou má holubici. Na zadní strane podstavce vytesán renovacní nápis s letopoctem 1936. Materiál – pískovec.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: eIneM gott In DreIIen personen Ist zVe VVahrer VerehrVng egenVVärtIge statVen aVfgerICht Von VVentzL hIebeL

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

English translation of the chronogram: Not listed

Website explaining the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.