1761 - The calvary - Žamberk, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 05.194 E 016° 27.802
33U E 604684 N 5549280
Quick Description: The chronogram on the calvary sculptures
Location: Pardubický kraj, Czechia
Date Posted: 11/10/2019 5:24:49 AM
Waymark Code: WM11M11
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 7

Long Description:
The calvary is a type of monumental public crucifix, sometimes encased in an open shrine, most commonly found across northern France from Brittany east, through Belgium and Portugal and Galicia (North West of Spain), where they are called "cruzeiro", "cruceiro" or "crucero". They are equally familiar as wayside structures provided with minimal sheltering roofs in Italy and Spain. The Breton calvaire is distinguished from a simple crucifix cross by the inclusion of three-dimensional figures surrounding the Crucifixion itself, typically representing Mary and the apostles of Jesus, though later saints and symbolic figures may also be depicted.

Source and more information: (visit link)


The calvary is located beside the Church of st. Wenceslas. The Church of St. Wenceslas in Žamberk was first mentioned in 1348. The original wooden church burnt down after a lightning strike in 1684. Its current appearance was imprinted in 1729-1738 by the Chrudim builder Donato Theodor Morazzi. The main portal was completed in 1747 by architect Schüller. From the original wooden church, only the painting of St. Wenceslas painted on tin, which hangs over the sacristy yet.

Beside the church are located the statues St. Wenceslas, St. John of Nepomuk and thi calvary.
The chronogram is located on the back side of the cross. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.


The year 1761 from the chronogram referring to erection of the cross.

The chronogram: eCCe saLVator MVnDI
CZ: Ejhle spása sveta

=========================================================

Kalvárie - scéna z ukrižování Ježíše Krista je událost z 1. století našeho letopoctu, kdy byl Ježíš Nazaretský povešen a pribit na kríž, kde zemrel a tím vykonán rozsudek ukrižování. Ježíšovou smrtí na kríži popisovanou v evangeliích vrcholí pašije – utrpení Kristovo a je spolu s jeho následným zmrtvýchvstáním nejduležitejší událostí krestanského náboženství. Téma Ukrižování patrí k nejcastejším motivum krestanského výtvarného umení.

Evangelia dále popisují, jak je Ježíš ukrižován na vrchu zvaném Golgota (Lebka). Na jeho kríž je pripevnena cedule Židovský král a kolemjdoucí ho uráží a posmívají se mu, že je bezmocný. Spolu s Ježíšem jsou ukrižováni ješte dva zlocinci, z nichž jeden se rouhá a druhý se Ježíše zastane. Vojáci hrají kostky o Ježíšuv plášt a dávají mu napít z houby napuštené octem. Opodál stojí Ježíšova matka Marie s príbuznou Marií Kleofášovou a Marie Magdaléna (tri Marie), Salome a milovaný ucedník (ztotožnovaný s Janem). Po té, co se objeví znamení (zatmení nebe, zemetresení apod.), Ježíš skoná a setník jej oznací za skutecného Božího syna. Na to voják probodne kopím Ježíšuv bok a konstatuje smrt.

V prvních staletích krestanství se stále ješte používaná a potupná smrt ukrižováním nezobrazovala, nepoužíval se nejprve ani symbol kríže, pozdeji symbolicky doplnený monogramem nebo beránkem. Nejstarší zobrazení ukrižovaného Krista pochází asi ze 6. století, casteji se zacal zobrazovat až za Karla Velikého.

Širší zobrazení scény na Golgote se nazývá Ukrižování (zvlášte obrazové podání) nebo pocešteným latinským názvem vrchu kalvárie. Tento výraz obzvlášte oznacuje plastické znázornení na krížovém vrchu, respektive na konci krížové cesty.

Zdroj: (visit link)


Kostel svatého Václava v Žamberku je poprvé zminován roku 1348. Puvodní drevený kostel vyhorel po úderu blesku v roce 1684. Nynejší podobu mu vtiskl v letech 1729-1738 chrudimský stavitel Donato Theodor Morazzi. Hlavní portál dokoncil roku 1747 architekt Schüller. Z puvodního dreveného kostela se dochoval jen obraz sv. Václava malovaný na cínu, který visí nad sakristií dosud.
Text of the original chronogram: eCCe saLVator MVnDI

English translation of the chronogram: Your savior of the world

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Type of numerals used: Not listed

Website explaining the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.