1749 - Statue of Virgin Mary - Ceské Mezirící, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 17.199 E 016° 02.653
33U E 574388 N 5571024
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of St. Virgin Mary
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 9/14/2019 5:45:22 AM
Waymark Code: WM119XV
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 9

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1749 from the chronogram referring to erection of the statue.


The chronogram: sIne sorDe qe nIrrIX ChrIstI rVqVahosteM qehen nae VICIstrInos a praVoser VaetInbo noreserVa


Virgin Mary was a 1st-century BC Galilean Jewish woman of Nazareth, and the mother of Jesus, according to the New Testament and the Quran.

The gospels of Matthew and Luke in the New Testament and the Quran describe Mary as a virgin; according to Christian theology she conceived Jesus through the Holy Spirit while still a virgin. The miraculous conception took place when she was already betrothed to Joseph. She accompanied Joseph to Bethlehem, where Jesus was born.

The Gospel of Luke begins its account of Mary's life with the Annunciation, when the angel Gabriel appeared to Mary and announced her divine selection to be the mother of Jesus. According to canonical gospel accounts, Mary was present at the crucifixion and is depicted as a member of the early Christian community in Jerusalem. According to Catholic and Orthodox teachings, at the end of her earthly life her body was raised directly into Heaven; this is known in the Christian West as the Assumption.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Maria nebo Marie, také Panna Maria je v krestanství a islámu matka Ježíše z Nazareta, snoubenka tesare Josefa.

Immaculata nebo poceštene Imakuláta, cesky Neposkvrnená nebo bez poskvrny je prízvisko a typ zobrazení Panny Marie ve výtvarném umení. Je to zkrácený výraz immaculata conceptio, cesky neposkvrnené pocetí, který odkazuje na dogma o Neposkvrneném pocetí Panny Marie v lune její matky (dle apokryfu svaté Anny), tedy netýká se pocetí Ježíše Krista.

Abstraktní teologické téma zobrazení madony se casteji vyskytuje od 16. století. Puvodne se zobrazovala stojící ci klecící pred Bohem Otcem a s diskutujícími slavnými teology, rešícími otázku neposkvrneného pocetí. Panna Marie byla vnímána jako druhá Eva, na kterou se vyskytují ve výtvarném zobrazení narážky, zejména stojí na hadu (príp. drakovi), jehož hlavu má rozdrtit její síme – tedy symbolické predurcení Krista, který porazí Satana. Další atributy (opatrené latinskými texty) bývají cerpány z Písne písní, kde je Marie prirovnávána k Šulamítce. Napr. flos campi (kvítek šaronský), turris David (vež Davidova), speculum sine macula (nezkalené zrcadlo), palma.


Zdroj: (visit link)
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: sIne sorDe qe nIrrIX ChrIstI rVqVahosteM qehen nae VICIstrInos a praVoser VaetInbo noreserVa

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

English translation of the chronogram: Not listed

Website explaining the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.