Counting energy display Queen Maximabrug - Alphen aan den Rijn. (NL)
Posted by: Groundspeak Premium Member Axel-F
N 52° 08.291 E 004° 37.890
31U E 611654 N 5777662
Quick Description: Dynamic energy display on the south side of the queen Maxima bridge.
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 9/13/2019 6:14:05 AM
Waymark Code: WM119RB
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 18

Long Description:
A rather new bridge named after the present queen Maxima of the Netherlands. There is a 2 coloured display at the south side of the bridge, which displays the energy production and consumtion of the Maxima bridge. The display is visible for all traffic crossing the bridge from the south.

"De Koningin Máximabrug is een brug over de Oude Rijn in de Zuid-Hollandse plaats Alphen aan den Rijn op de grens met Koudekerk a/d Rijn. Bouwer was Mobilis, onderdeel Techniek Bouw en Industrie (TBI), samen met Aannemingsmij. Van Gelder en Hollandia, in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn.

De brug dient ter ontsluiting van industrieterrein de Hoge Waard, hierdoor hebben de kernen van Alphen aan den Rijn en Koudekerk aan den Rijn minder overlast van (vracht)verkeer. Vooralsnog gaat de weg over de brug over de Van de Landlustweg met een lus terug naar de Gnephoek en dan terug naar de Hoge Waard. In de toekomst zou de Máximabrug kunnen aansluiten op de Ring Alphen aan den Rijn en de N207, daar is echter bezwaar tegen vanwege de aantasting van het Nationaal Landschap Groene Hart.

Op woensdag 21 december 2016 is de brug opengesteld voor verkeer. De officiële opening volgde in 2017."
bron: Wikipedia

"Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik
De Koningin Máximabrug is duurzaam door slim materiaalgebruik én duurzaam in energiegebruik. Alle energie die de brug gebruikt, wordt opgewekt door het eerste (!), drijvende zonnepanelenveld in Nederland. Deze slim, in de sloten in de lus van de weg, geplaatste zonnepanelen maken de brug energieneutraal.
Een laag walletje in de bocht voorkomt lichthinder van koplampen van de auto’s in de omgeving. Weidevogels hebben er zo geen last van. Oriëntatieverlichting voorkomt ook lichthinder, vergroot tegelijk de verkeersveiligheid en verbruikt minder energie."
bron: (visit link)

Google Translate (abstract):
"The Queen Máxima Bridge is a bridge over the river Rhine town of Alphen aan den Rijn on the border with Koudekerk a / d Rijn.

The bridge serves to open up the Hoge Waard industrial estate, which means that the cores of Alphen aan den Rijn and Koudekerk aan den Rijn have less nuisance from (freight) traffic. For the time being, the road crosses the bridge over the Van de Landlustweg with a loop back to the Gnephoek and then back to the Hoge Waard. In the future, the Máxima bridge could connect to the Ring Alphen aan den Rijn and the N207, but this is objected to by the damage to the Green Heart National Landscape.

The bridge was opened for traffic on Wednesday 21 December 2016. The official opening followed in 2017."
source: Wikipedia

"Energy use and consumption during construction and use
The Queen Máxima Bridge is sustainable through smart use of materials and sustainable in energy use. All energy used by the bridge is generated by the first (!) Floating solar panel field in the Netherlands. These cleverly placed solar panels in the ditches in the loop of the road make the bridge energy neutral.
A low wall in the bend prevents light from the headlights of the cars in the area. Meadow birds are not bothered by it. Orientation lighting also prevents light nuisance, at the same time increases road safety and uses less energy."
source;https://www.nationalestaalprijs.nl/deelnemende-projecten/detail/duurzaamheidsprijs/koningin-maximabrug
Date of Your Photos: 9/13/2019

Website: Not listed

Visit Instructions:
Post a closeup photo of the display or include the numbers of the display in the Comment field of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Counting and Measuring Displays
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Theodd1 visited Counting energy display Queen Maximabrug - Alphen aan den Rijn. (NL) 4/18/2020 Theodd1 visited it
StefandD visited Counting energy display Queen Maximabrug - Alphen aan den Rijn. (NL) 4/18/2020 StefandD visited it
Axel-F visited Counting energy display Queen Maximabrug - Alphen aan den Rijn. (NL) 10/27/2019 Axel-F visited it

View all visits/logs