1808 - Statue of St. Teresa of Ávila - Holovousy-Chodovice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 22.515 E 015° 35.259
33U E 541786 N 5580519
A chronogram on the pedestal of the statue of St. Teresa of Ávila in centre of Holovousy village
Waymark Code: WM119CX
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 09/11/2019
Published By:Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 11

The chronogram is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and all letters are gold colored.

The year 1808 from the chronogram referring to erection of the statue.

The chronogram: Vastante patrIaM borVsso CVI tVI DIVae theresIae eXtrV Xere pII CLIen tes


Saint Teresa of Ávila, also called Saint Teresa of Jesus, baptized as Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, (March 28, 1515 – October 4, 1582) was a prominent Spanish mystic, Roman Catholic saint, Carmelite nun, and writer of the Counter Reformation, and theologian of contemplative life through mental prayer. She was a reformer of the Carmelite Order and is considered to be, along with John of the Cross, a founder of the Discalced Carmelites.

Attributes: habit of the Discalced Carmelites, Book and Quill, arrow-pierced heart

Patronage: bodily ills; headaches; lacemakers; laceworkers; loss of parents; people in need of grace; people in religious orders; people ridiculed for their piety; Pozega, Croatia; sick people; sickness; Spain

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Pískovcová socha sv. Terezie na podstave je umístena v Chodovicích na návsi po levé strane komunikace smerující ke kostelu sv. Bartolomeje. Na podloží spocívá obdélný, oboustranne konvexne vypuklý sokl s výbehy krídel na kratších stranách ukoncený oblounem. Na soklu podstavec o stejném pudorysu (s rozmery 110 x 83 cm a výškou 162 cm) s masivními krídly s volutami v horní i dolní cásti. V dolní cásti voluty vetší a profilované. Ve strední cásti jsou krídla zkosena do žebrového profilu. Celní strana podstavce nese v mírne vpadlé ploše s vykrojenými rohy a vypuklými vodorovnými stranami latinský vtesaný nápis s chronogramem provedený v kapitále. Text nápisu: “VASTANTE / PATRIAM BORVSSO / CVI TVI DIVAE / THERESIAE EXTRV / XERE PII CLIEN / TES”. Podstavec kryje mohutnejší, oblouny a výžlabky profilovaná hlavní rímsa, která prechází v kónicky se zužující soklík s vysokou podnožní deskou. Sv. Terezie zobrazena v pravém kontrapostu, s rouškou na hlave a pláštem sepjatým na prsou sponou. Levá ruka spocívá na prsou, pravá je pred telem uražena. Výška sochy cca 155 cm.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: Vastante patrIaM borVsso CVI tVI DIVae theresIae eXtrV Xere pII CLIen tes

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.