Women at the Fountain - Budapest, Hungary
Posted by: Groundspeak Premium Member Iris & Harry
N 47° 30.312 E 019° 02.300
34T E 352277 N 5263173
Quick Description: Twelve figures 'Women at the Fountain and the One Shaped Woman with a Jug'
Location: Budapest, Hungary
Date Posted: 9/6/2019 1:32:27 AM
Waymark Code: WM118CP
Published By: Groundspeak Premium Member blackjack65
Views: 2

Long Description:
Source: (visit link) :
"Gregersen Hugó (Lux Alice férje) tervezte a földszintjén üzleteket is befogadó lakóházat a Budapesti Székesfovárosi Takarékpénztár számára. A házaspár már több épületen dolgozott együtt, így férje felkért Lux Alicet hogy ide is készítsen épületdíszeket. Két mu készült a homlokzatra, a tizenkét alakos 'Asszonyok a kútnál, és az egy alakos No korsóval' címu alkotás.

Részlet Lux Alice és férjérol Gregersen Hugóról szóló cikkbol amiben az alkotásról esik szó:
'...Olyan jó érzés - tudja -, amikor megyek az utcán, és ez is a mi gyermekünk, meg az is. Amikor a temetobe megyek ki, hozzá, akkor legalább három... nem is! négy! Négy ház is van, ami mellett elmegyek, és ami közös munkánk. Ez volt a mi életünk. Miért kevesellném! A legjobban a Fo utcai házat szerettük, amelyik a Szent Anna templom mögött áll. Rajta van egy reliefem, aminek a terrakotta változatát Amerikában és Párizsba is kiállították. Kaptam is rá egy aranyérmet. Asszonyok a kútnál a címe. Amúgy ez a kedvencem. Talán mert benne van az ifjúságunk? Meg Olaszország. És ez a ketto ugyanaz. Palermo mellett láttuk ezt a relief centrumában levo motívumot. A kutacska a monrealei középkori kolostor kerengojének szélén állt. Hát, profán gondolat volt persze! Mert az eredeti kút körül aligha kerenghettek ilyen sudár és lenge öltözetu asszonyok! Inkább szerzetesek. Ha csak az ördög nem incselkedett velük. Ez, látja, a legkedvesebb munkám...'
Forrás: Saját- Budapest folyóirat 1981/6, 21.oldal"

EN (Translation):
Hugo Gregersen (husband of Lux Alice) designed a residential home on the ground floor for the Budapest Savings Bank. The couple had already worked on several buildings, so her husband asked Lux ??Alic to make building decorations here. There were two works on the façade, the twelve figures 'Women at the Fountain and the One Shaped Woman with a Jug'.

Excerpt from Lux Alice and Hugo Gregersen Hugo's article:
'... It feels so good - you know - when I go down the street and this is our child and that. When I go to the cemetery, to him, at least three ... no! four! There are four houses that I pass by and that we work together. That was our life. Why would I have enough! We liked the main street on Main Street, which is behind St. Anne's Church. I have a relief on it, a terracotta version of which has been exhibited in America and Paris. I also got a gold medal. Women at the fountain is the title. Anyway, this is my favorite. Maybe because our youth is in it? And Italy. And these two are the same. Next to Palermo, we saw this motif in the center of the relief. The puppy was on the edge of the cloister of a medieval monastery in Montreal. Well, that was a profound thought, of course! Because there was hardly any woman in such a silver and wavy dress around the original well! Rather, monks. Unless the devil was teasing them. This, you see, is my dearest job ... '
Source: My- Budapest Magazine 1981/6, page 21
Your impression of the sculpture?:

Website for sculpture?: [Web Link]

Where is this sculpture?:
Fő u. 37c
Budapest, Hungary
1015


Sculptors Name: Lux ​​Alic

Date Sculpture was opened for vewing?: Not listed

Visit Instructions:
1. Provide a tasteful picture of the sculpture, with another point of view from the original(no pictures of GPSr or yourself).

2. Provide your thoughts on the sculpture and your impression of it.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Relief Art Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.