Pramen Luna , Louny, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 20.917 E 013° 48.231
33U E 414898 N 5578077
Quick Description: Minerální pramen v Lounech v míste zvaném "U Spravedlnosti"/ Mineral spring in Louny at the place called "U Spravedlnosti"
Location: Ústecký kraj, Czechia
Date Posted: 8/2/2019 3:15:45 PM
Waymark Code: WM1127J
Published By: Groundspeak Regular Member Clan Riffster
Views: 21

Long Description:
CZ: Pramen Luna navrtaný v šedesátých letech minulého století je nejhlubším minerálním pramenem v Cesku a je v Lounech vyveden na povrch na trech místech, toto je jedno z nich. Jeho zdroj leží v hloubce 1100 - 1200 metru pod zemí. Dává patnáct litru vody za minutu. Voda se bere ze žulového podloží a má mocnost pouze ctyricet metru. Byla tedy trochu náhoda, že pri gelogickém pruzkumu okolí Lounska byla vubec nalezena. Díky své stálé teplote je pramen celorocne dostupný.
Minerální voda Luna je kyselka hydrogenuhlicitano-sodného typu, silne mineralizovaná, obsahuje 17,5 g rozpuštených solí v litru. Z toho 4489 mg tvorí sodné kationty a 710 mg chloridové aniony. Minerální voda je hypertonická, osmotický tlak je 426 mOsm/kg. Obsahem rozpušteného CO2 1450 mg/l je razena mezi uhlicité minerálné vody.
Minerální voda Luna je vhodná k pitným kurám u pacientu s gastrointestinálními chorobami. Není vhodná pro kardiaky, hypertoniky, deti, mladistvé a tehotné ženy. Užívání minerální vody Luna se doporucuje konzultovat s lékarem.

ENG: The Luna spring drilled in the 1960s is the deepest mineral spring in the Czech Republic and is brought to the surface in Louny in three places, this is one of them. Its source lies at a depth of 1100 - 1200 meters underground. It gives fifteen liters of water per minute. The water is taken from a granite bedrock and has a thickness of only forty meters. It was therefore a bit of a coincidence that during a gelogical survey around Louny, it was found. Thanks to its constant temperature, the spring is available all year round.
Luna mineral water is a sodium-bicarbonate type, strongly mineralized, containing 17.5 g of dissolved salts per liter. 4489 mg of these are sodium cations and 710 mg of chloride anions. The mineral water is hypertonic, the osmotic pressure is 426 mOsm / kg. Dissolved CO2 content of 1450 mg / l is classified as carbonic mineral water.
Luna mineral water is suitable for drinking cures in patients with gastrointestinal diseases. It is not suitable for cardiac patients, hypertonic patients, children, adolescents and pregnant women. The use of Luna mineral water is advised to consult a physician.
Public or Private Land?: Public

Public Land Fees?: no fee

Private Land access?: public

Visit Instructions:
Please post an original picture of the springs no GPS necessary along with your observations of the spring. What wildlife you saw if any and the condition of the springs. Water level was high, low. The area was clean, trashy ect. Any other knowledge or experiences you have had with this paticular spring that would help document it's history.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Natural Springs
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
D1k74 visited Pramen Luna , Louny, Czechia 12/31/2019 D1k74 visited it
castorka visited Pramen Luna , Louny, Czechia 5/7/2017 castorka visited it

View all visits/logs