Anton Wachter Harlingen, Friesland, Netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member kaschper69
N 53° 10.475 E 005° 25.190
31U E 661726 N 5894426
Quick Description: On the square at the Voorstraat in Harlingen stands the sculpture of Anton Wachter, a novel figure by the Dutch writer Simon Vestdijk.
Location: Friesland, Netherlands
Date Posted: 7/2/2019 5:40:36 AM
Waymark Code: WM10WGH
Published By: Groundspeak Premium Member DnRseekers
Views: 2

Long Description:"Anton Wachter is een romanfiguur van de Nederlandse schrijver Simon Vestdijk.

Het leven van Anton is vastgelegd in acht romans, die tot de kern van het zeer omvangrijke oeuvre van Vestdijk behoren. De boeken zijn verschenen van 1934 tot 1960 en hebben een sterk autobiografisch karakter. De eerste vier delen, met als hoogtepunt Terug tot Ina Damman, spelen in Lahringen, een fictieve plaats die een toespeling is op Harlingen, de plaats waar Vestdijk was geboren en opgroeide. De laatste vier delen beschrijven het leven van de medicijnenstudent Vestdijk in Amsterdam.

In 1967 had regisseur Paul Verhoeven het plan om een verfilming van de Anton Wachter-verhalen te maken. Hij kreeg echter hiervoor de financiering niet rond.

Delen
Sint Sebastiaan (1939)
Surrogaten voor Murk Tuinstra (1948)
Terug tot Ina Damman (1934)
De Andere School (1949)
De Beker van de Min (1956)
De Vrije Vogel en Zijn Kooien (1957)
De Rimpels van Esther Ornstein (1959)
De Laatste Kans (1960)

In 1973 werd aan de Voorstraat in Harlingen een beeld van Anton Wachter geplaatst, gemaakt door Suze Boschma-Berkhout.

Anton Wachter"Anton Wachter is a novel figure by the Dutch writer Simon Vestdijk.

Anton's life is recorded in eight novels, which are at the heart of Vestdijk's very extensive oeuvre. The books were published from 1934 to 1960 and have a strong autobiographical character. The first four volumes, the highlight of which is Terug tot Ina Damman (Back to Ina Damman), play in Lahringen, a fictional place that alludes to Harlingen, the place where Vestdijk was born and grew up. The last four parts describe the life of the medical student Vestdijk in Amsterdam.

In 1967, director Paul Verhoeven planned to make a film adaptation of the Anton Wachter stories. However, he was not able to raise funds for this project.

Parts
Saint Sebastian (1939)
Surrogates for Murk Tuinstra (1948)
Back to Ina Damman (1934)
The Other School (1949)
Min Cup (1956)
The Free Bird and Its Cages (1957)
The Wrinkles of Esther Ornstein (1959)
De Laatste Kans (1960)

In 1973 a statue of Anton Wachter was placed on the Voorstraat in Harlingen, made by Suze Boschma-Berkhout.

Translated with www.DeepL.com/Translator

Character Type: Literature

Character originator: Simon Vestdijk

Internet Link: [Web Link]

Address or Location:
Voorstraat, Harlingen


Visit Instructions:

Provide a picture of the statue or something at the site relating to it.

You can be in the photo if you desire.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Famous Fictional Figures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
terratin visited Anton Wachter Harlingen, Friesland, Netherlands 4/18/2021 terratin visited it
kaschper69 visited Anton Wachter Harlingen, Friesland, Netherlands 7/2/2019 kaschper69 visited it