Pod Hrádkem - Bílovice nad Svitavou, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 16.978 E 016° 40.220
33U E 621476 N 5460254
Quick Description: CS: studanka Pod Hrádkem // EN: Natural Spring Pod Hrádkem
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 3/17/2019 1:23:05 PM
Waymark Code: WM107YH
Published By: Groundspeak Regular Member Clan Riffster
Views: 19

Long Description:
CS:
Jedná se o malou a ne príliš udržovanou studánku poblíž rozcestí Pod Ronovem jižne od Adamova. Objevil jsem ji díky záznamníkum TTO Studánky Brnenska, kam je také zarazena.
Doplnení od Pavla Kodýtka - Jsou zde dva vývery, z nichž jeden je podchycený a stéká do malého jezírka. Z nej voda tece ke Svitave hlubokým korytem. Nedaleko mezi studánkou a pomníkem stojí dva památné stromy - buky.
Kveten 2012 - památný buk je již jen jeden, prirozenému stárnutí nezabrání ani státní ochrana.
Srpen 2014 - pramen je dle místního chatare pitný, tece z nej 1,34 litru vody za minutu o teplote 10,4°C. Krásné místo. Další název též Pod Ronovem.
Únor 2016 - mesto Adamov porídilo rozbor vody a je umísten na lavicce vedle studánky. Studánka je udržovaná a voda je výborná.

EN:
It is a small and not well maintained well near the crossroads Pod Ronovem south of Adamov. I discovered it thanks to the TTO Studánky Brnensko recorders, where it is also included.
Completion by Pavel Kodýtka - There are two springs, one of which is captured and flows into a small lake. From it the water flows to the Svitava deep channel. Two memorable trees - beech trees - stand nearby the well and the monument.
May 2012 - a memorable beech is only one, nor does state protection prevent natural aging.
August 2014 - According to the local cottage, the spring is drinkable, it flows from 1.34 liters of water per minute at 10.4 ° C. Beautiful place. Another name is Pod Ronovem.
February 2016 - The town of Adamov made a water analysis and is located on a bench next to the well. The well is maintained and the water is excellent.

Source/Zdroj: (visit link)
Public or Private Land?: Public

Public Land Fees?: access via public forest road

Private Land access?: Public

Visit Instructions:
Please post an original picture of the springs no GPS necessary along with your observations of the spring. What wildlife you saw if any and the condition of the springs. Water level was high, low. The area was clean, trashy ect. Any other knowledge or experiences you have had with this paticular spring that would help document it's history.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Natural Springs
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.