1739 - Statue of St. John of Nepomuk - Dašice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 01.761 E 015° 54.766
33U E 565374 N 5542293
Quick Description: Two chronograms on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk
Location: Pardubický kraj, Czechia
Date Posted: 2/28/2019 9:59:44 AM
Waymark Code: WM10557
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 15

Long Description:
The chronogram are located on the sandstone pedestal.
The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are red color-coded from the rest of the text.
The year 1739 from the chronograms referring to erection of the statue.


The chronograms:
anno qVoIn faVsta CrVDeLItas tVrCICa In ChrIstIasseCLas CVDIt et agItaVItenses -> 1739
sVVatI Iene toto MIestIs oDpotVpI Czas nI a VVIeCznI opatrVg a ostrzIheg -> 1739


Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Na dvou kamenných neprofilovaných stupních stojí trojdílný podstavec s profilovaným soklem, hranolovým dríkem zdobeným rytými kartušemi a s profilovanou prímou rímsou. V celní kartuši dríku je nepravidelná jizva po chybejícím reliéfu (údajne poprsí madony s deckem) s mohutnou reliéfní svatozárí. Vlevo v kartuši nápis: "ANNO / QvOiN FAvSTA / cRvdEliTAS / TuRcicA iN / cHRiSTiASSEclAS / cvdiT ET / AGiTAviTENSES //". Na pravém boku nápis: "SwATi iENE / TOTO miESTiS / OdPOTuPi cZAS / Ni A wiEcZNi / OPATRvG / A OSTRZiHEG //". Na zadní strane reliéf poutníka s holí, kloboukem v podpaždí, se svatozárí, z mraku ozáren paprsky slunce. V dolní cásti kartuše s nápisem: " SI ANDO BOLESLAWE / TVTVGE //. Na soklu podstavce sign. G.S.F. / I. D. / A 1739, nápis obnoveno 1882, 1934. Na podstavci stojí socha svetce na vlastním tvarovaném soklíku, s andílkem u nohou, který k nemu vztahuje ruce. Svetec v kanovnickém rouchu, biret na hlave, ruce sepjaté na prsou, shlíží dolu k andílkovi.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: anno qVoIn faVsta CrVDeLItas tVrCICa In ChrIstIasseCLas CVDIt et agItaVItenses // sVVatI Iene toto MIestIs oDpotVpI Czas nI a VVIeCznI opatrVg a ostrzIheg

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Blogi visited 1739 - Statue of St. John of Nepomuk - Dašice, Czech Republic 8/5/2019 Blogi visited it