1731 - Marian column - Policka, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 42.876 E 016° 15.950
33U E 591253 N 5507667
Quick Description: A chronograms on the Marian column in Policka
Location: Pardubický kraj, Czechia
Date Posted: 2/26/2019 10:20:29 AM
Waymark Code: WM104VW
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 10

Long Description:
The chronograms are located on the Marian column.
The Roman numerals of chronograms are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.
The year 1731 is referring to the year of the Marian column construction.


The chronograms:
Me eX Voto errIgI IVssIt poLICzka Vrbs DotaLIs // 1731
CoLossVs gratItVDInIs gLorIae MarIanae VotIVVs // 1731
sVppeDaneo a MortTIs affeCtV eXstrVCtVs // 1731
saeVIente DIra per hoC regnVM ContagIone. //1713 (?)


The other Latin inscription:
Honori et Venerationi Augustissimae
Caelorum Terrarumque Imperatrice Deiparae
Virginis Mariae Sanctorumque hic Circumstantium
Patronorum, quorum omnium inverventa Civitas ista
SaeVIente DIra per hoC regnVM Contaglone.
Conservata fuit ab hac lue immunis in perpetuum
gratitudinis moc nosynon et impertrandum veteris
conservationis patrocinum
sVppeDanCo a MorTIs affeCtV
eXstrVCtVs.

=========================================================

Výška sloupu 20 m. V základe trojhran otupených rohu na šesti schodech. Kolem balustráda (obvod cca 30 m) - ztužená hranoly, na otupených rozích 6 váz, na vrcholech sochy: sv. Jáchyma, Anny a Josefa, po stranách andílkové. Podstavec bohate orímsován, na nárožích pilastry ozdobené festony a podpírané skupinami andílku. Strany podstavce prolomeny výklenky v nichž na tamburech stojí sochy sv. Václava, Víta a Floriána, na rímse podstavce postaveny v rozích sochy: sv. Karla Boromejského, Šebestiána a Rocha a ležících andílku. Nad tímto podstavcem zdvihají se ješte dva, postupne užší, podobne komponované, jen vyložení a profilování ríms a úprava nárožních pilastru jednodušší. Na tretím podstavci v kartuších reliefy: Zvestování, Nanebevzetí a Korunování P. Marie. Nad posledním podstavcem tríboký jehlan s jonskou festonovanou hlavicí, obepjatý po délce oblácky a andílky. Nejvýše stojí na zemekouli socha P. Marie, (puvodne zlacená), s aureolou 12 hvezd kolem hlavy. Materiál soch: jemnozrnný pískovec, architektura: pískovec s vetším zrnem. Výška soch na balustráde cca 2 m, putti cca 1 m, sochy ve výklencích podstavce - výška cca 2,5 m, na rímse cca 2 m. Immaculata cca 2,5 m. (autor popisu: F. Vanícek)
Text of the original chronogram: Me eX Voto errIgI IVssIt poLICzka Vrbs DotaLIs

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

Type of numerals used: Not listed

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.