1743 - Statue pedestal - Pribyslav, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 34.608 E 015° 44.285
33U E 553358 N 5491839
Quick Description: Two chronograms on the pedestal of the statue St. Wenceslaus
Location: Kraj Vysočina, Czechia
Date Posted: 9/18/2018 12:33:39 PM
Waymark Code: WMZ6GQ
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 12

Long Description:
The chronograms are located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronograms are larger than the other letters, all characters of inscription are gold-colored.
The year 1743 from the chronograms refers to erection of this statue.


The chronograms:
sVVatI VVaCLaVVe oroDVg za Mesto przIbIsLaV
CZ: Svatý Václave, oroduj za mesto Pribyslav
EN (Google translation): St. Wenceslas, stand for the town of Pribyslav

eXpensIsproprIIs DoMInICapItaneI VVsseteCzka sVrreXIt
CZ: Náklady vlastními pana hejtmana Všetecky povstalo
EN (Google translation): Built by governor Mr. VseteckaAbout St. Wenceslaus
The first Czech saint and the patron saint of the Czech state, Wenceslas (Václav in Czech) served as duke of Bohemia from 921 until his death in 929 or 935. Though he died young, this martyr’s accomplishments were many. He built numerous churches in Bohemia and was deeply respected as a pious, moral, educated and intelligent man who promoted the Christian faith and took care of the poor, the sick, the widowed and the orphaned by doing charitable deeds.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Svatý Václav (asi 907 – 28. zárí 935, príp. 929, nemecky Wenzel von Böhmen) byl ceský kníže a svetec, který je hlavním patronem Cech a Moravy a symbol ceské státnosti.

Podle povesti byl vychováván svou babickou svatou Ludmilou a vzdelával se na Budci. Jako kníže, po porážce saským králem Jindrichem Ptácníkem, dokázal zachovat suverenitu ceského státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražden ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu prevzal vládu. Po smrti zacal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu pripisovanou zbožnost (vlastnorucní pestování vína a obilí pro svaté prijímání, péci o chudé, otroky a vezne, stavení kostelu, kácení šibenic, nicení pohanských svatyní[3] ap.) a posmrtné zázraky. Pozdeji se stal symbolem ceského státu.


Zdroj: (visit link)
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: sVVatI VVaCLaVVe oroDVg za Mesto przIbIsLaV

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

English translation of the chronogram: Not listed

Website explaining the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.