Sousosi Zamilovana dvojice - Unhost, Czechia
Posted by: Groundspeak Regular Member Olivetti
N 50° 05.117 E 014° 07.768
33U E 437722 N 5548475
[CZ] Pískovcové sousoší dvou mladých lidí pred školou v Unhošti, okres Kladno [ENG] Sandstone sculpture of a couple of young people in front of a school in Unhošt, Kladno district
Waymark Code: WMYM6Y
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 06/28/2018
Published By:Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 12

[CZ]
Sousoší se nachází ve strední cásti námestí T.G. Masaryka, uprostred kruhového záhonu krovin, ze dvou stran obklopené školními budovami. Autorem díla byl ceský akademický sochar Josef Klimeš ( 1928-2018 ), který vytvoril tuto dvojici mladých lidí jako malé bronzové sousoší pro Ceskoslovenský pavilon na Výstave EXPO 58 v Bruselu. Na této výstave získal ocenení za svou práci a pozdeji pretvoril sousoší do nynejší kamenné podoby a velikosti pro Mestský národní výbor Unhošt, který rozhodl o jeho instalaci pred školní budovy v roce 1960. Dílo v dobe budování socialismu bylo pojmenováno "Každý má právo na vzdelání", ale puvodní autorský zámer byl název "Zamilovaná dvojice".

[ENG]
The statue is located in the central part of T.G. Masaryk Square, in the middle of a circular bed of shrubs, surrounded by school buildings on two sides. The author of the work was the czech academic sculptor Josef Klimes (1928-2018) who created this couple of young people as a small bronze sculpture for the Czechoslovak pavilion at EXPO 58 in Brussels. At this exhibition he received awards for his work and later transformed the sculpture into the present stone form and size for the Unhošt City National Committee, which decided to install it in front of the school buildings in 1960. The work at the time of socialism was named "Everyone has the right to education" , but the original author's intention was the name "The Couple In Love".
Name or use 'Unknown' if not known: The Couple In Love

Figure Type: Human

Artist Name or use 'Unknown' if not known: Josef Klimeš

Date created or placed or use 'Unknown' if not known: 1960

Materials used: sandstone

Location: T. G. Masaryk Square

Visit Instructions:
Please upload at least one photo you have personally taken of the sculpture and tell us a little about your impressions of the piece. Additional photos are always appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Figurative Public Sculpture
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.