Michal Mares, Teplice, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Petrs11
N 50° 38.534 E 013° 49.831
33U E 417309 N 5610693
Quick Description: CZ: Michal Mareš, vlastním jménem Josef Mareš, byl ceský spisovatel, básník a novinár. EN: Michal Mares, proper name Josef Mares, Czech writer, poet and journalist.
Location: Ústecký kraj, Czechia
Date Posted: 12/30/2013 12:34:26 PM
Waymark Code: WMJTP0
Published By: Groundspeak Premium Member Queens Blessing
Views: 64

Long Description:
CZ: Michal Mareš, vlastním jménem Josef Mareš, (22. ledna 1893, Teplice – Šanov – 17. února 1971, Praha) byl ceský spisovatel, básník a novinár.
Vyrustal v kontaktu s anarchistickým hnutím v severních Cechách. Strední školu studoval v Praze, ale v sedmnácti letech byl vyloucen ze všech stredních škol Rakouska-Uherska za svuj protest proti poprave španelského anarchistického teoretika Francesca Ferrera. Anarchismus privedl Mareše k zájmu o sociální problémy, kterým se v období první republiky venoval jako autor próz a divadelních her a jako novinár v casopisech Tribuna, Prager Mittag a Prager Tagblatt a také na svých studijních cestách v Evrope a v Africe. Vstoupil také do KSC a spolupracoval s Rudým právem. Mel prátele mezi ceskými i nemeckými spisovateli, znal se napríklad s Jaroslavem Haškem, Karlem Capkem, Ferdinandem Peroutkou, Maxem Brodem, Franzem Kafkou i Egonem Ervínem Kischem.
EN: Michal Mares, proper name Josef Mares, (January 22, 1893, Teplice - Šanov - February 17, 1971) was a Czech writer, poet and journalist.
He grew up in contact with the anarchist movement in Northern Bohemia. High school he studied in Prague, but at seventeen he was expelled from high school all the Austro-Hungarian Empire for his protest against the execution of the Spanish anarchist theorist Francisco Ferrer Guardia. Anarchism Mares brought to focus on social problems in the period of the First Republic as a dedicated writer of prose and plays as a journalist in magazines Tribuna, Mittag and Prager Prager Tagblatt and also on their study tours in Europe and in Africa. He joined the Communist Party and also worked with the Red law. He had friends among Czech and German writers, he knew, for example, with Jaroslav Hašek, Karel Capek, Ferdinand Peroutka, Max Brod, Franz Kafka and Egon Erwin Kisch.
Name of Famous Person: Michal Mares

Physical Address: Ceskobratrská 819/23, Teplice, Czech Republic

What is this person famous for?:
CZ: český spisovatel, básník a novinář EN: Czech writer, poet and journalist


Website verifying legitimacy of site: [Web Link]

Personal Experience:
a quiet place near the St. Bartholomew's Church


Additional Website verifying Site legitimacy: Not listed

Other information about area: Not listed

Visit Instructions:
New logs must include information regarding the waymark. This can include photos, information about tours or even the confirmation that the waymark is still in existence.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Childhood Homes
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
castorka visited Michal Mares, Teplice, Czech republic 7/16/2016 castorka visited it