Px48-1784 Locomotive - Ciechanów, Poland
Posted by: Groundspeak Premium Member sernikk
N 52° 52.556 E 020° 36.458
34U E 473593 N 5858540
Quick Description: Steam locomotive Px48-1784 serving as a free access monument
Location: Mazowieckie, Poland
Date Posted: 4/16/2021 6:29:43 AM
Waymark Code: WM144YW
Published By: Groundspeak Premium Member ScroogieII
Views: 1

Long Description:

Parowóz Px48-1784 powstał w 1954 roku i jest częścią serii Px48, produkowanej w fabryce w Chrzanowie. Szczegółowe dane techniczne są dostepne na jednej z tablic informacyjnych obok parowozu. Wzorem do stworzenia tego modelu była przedwojenna dokumentacja parowozu Wp29.
Więcej o tym modelu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Px48

Głównym zadaniem lokomotywy była obsługa linii turystycznych. Ten konkretny egzemplarz służył w Kujawskich Kolejach Dojazdowych (1954-1990), a następnie w Gdańskiej Kolei Dojazdowej (1990-1995). Po zawieszeniu kursów przekazany został do obsługi Mławskiej Kolei Dojazdowej, która z czasem przestała również funkcjonować. Pojazd stał na stacji w Mławie i niszczał, aż do roku 2017 kiedy go odnowiono i ustawiono w obecnym miejscu.


This locomotive Px48-1784 was built in 1954 and is part of the Px48 series, produced at the Chrzanów factory. Detailed technical data is available on one of the information boards next to the locomotive. This model was based on a pre-war documentation of the Wp29 steam locomotive.
More about this model: https://pl.wikipedia.org/wiki/Px48

The main task of the locomotive was to operate tourist lines. This particular locomotive served on the Kujawy Commuter Railway (1954-1990), and then on the Gdansk Commuter Railway (1990-1995). After the suspension of service it was transferred to the M³awa Commuter Railway, which with time also ceased to operate. The vehicle stood at the station in Mława and deteriorated until 2017 when it was restored and placed in its present location.

 

Locomotive Type: (required): Steam

Do you need to pay an entrance fee to view this locomotive? (required): No

How accessible is this locomotive display? (Required): Cab access is allowed.

If "other" what is the engine type? (optional): Not listed

If a fee is required what is the approximate cost for admittance? (optional): Not listed

Visit Instructions:
Waymark creators for this category are encouraged to create a visit verification question for visitors. See individual waymarks for specific logging criteria.

Photos of visits are encouraged but not required for this category.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Locomotives
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.