Helligåndskirken - Faaborg, Danmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 55° 05.794 E 010° 14.735
32U E 579484 N 6106246
Quick Description: Helligåndskirken var oprindeligt et kloster som hørte under Helligåndsordenen.
Location: Denmark
Date Posted: 11/4/2020 11:12:29 AM
Waymark Code: WM13C0J
Published By: Groundspeak Premium Member Kelux
Views: 3

Long Description:
Helligåndskirken var oprindeligt et kloster som hørte under Helligåndsordenen. Symbolet for Helligåndsordenen var ofte et kors med to vandrette arme, den øverste kortere end den nederste. Helligåndsordenen blev stiftet af Guido af Montpellier i 1195 og godkendt i 1198 af pave Innocens III. Helligåndsordenen oprettede hospitaler og tog sig af forældreløse børn. I Danmark blev der oprettet 6 klostre hvor det ene var i Faaborg.
I Faaborg blev et helligåndshus, omtalt fra 1376, omdannet til kloster i 1478. Ombygninger og nybygninger førte til den kirkebygning som ses i dag. I 1530, 6 år efter Reformationen, blev hospitalet overtaget af bystyret, og klosterbygningen, bortset fra kirken, blev fjernet. I kirken ses kombinationen af det gamle kloster og den senere kirke blandt andet på murene.
The Church of the Holy Ghost was originally a monastery that belonged to the Order of the Holy Ghost. The symbol of Order of the Holy Ghost was often a cross with two horizontal arms, the upper one shorter than the lower one. The Order of the Holy Ghost was founded by Guido of Montpellier in 1195 and approved in 1198 by Pope Innocent III. The Order of the Holy Ghost established hospitals and took care of orphans. In Denmark, 6 monasteries were established, one of which was in Faaborg.
In Faaborg, a House of the Holy Ghost, mentioned from 1376, was converted into a monastery and a hospital in 1478. Renovations and new buildings led to the church building seen today. In 1530, 6 years after the Reformation, the hospital was taken over by the city council, and the monastery building, apart from the church, was removed. In the church, the combination of the old monastery and the later church can be seen on the walls, among other things.Source: (visit link)
(visit link)
Name of Military Order: Other Order from Wikipedia List (Specify in the Description)

Link documenting charitable acts: [Web Link]

Visit Instructions:
Posters must have physically visited the location. Uploading an original photo is strongly encouraged.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Legacy of Medieval Spiritual Warriors
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Klabautermanden visited Helligåndskirken - Faaborg, Danmark 3/1/2021 Klabautermanden visited it