1772 & 1822 - Marian Column - Pecka, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 28.804 E 015° 36.497
33U E 543158 N 5592185
Two chronograms on the pedestal of the Marian Column
Waymark Code: WM134AA
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 09/12/2020
Published By:Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 9

The Marian Columns were built in Bohemia and Moravia often as commemorative columns, as a reminder of the tragic events, especially the wars and the plague epidemics.

The chronograms are located on the sandstone pedestal of Marian column. The Roman numerals of chronograms are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1772 & 1822 from the chronograms referring to restoration of column.

The chronograms:
honorI DeI parae VIrgInIs aC sanCtorVM gLorIae InnoVata // 1772
nuMIne DuCe atVe VIrIs VIrtutI InsertIs CunCta // 1822


The full Latin inscriptions:
in front: honorI DeI parae VIrgInIs aC sanCtorVm gLorIae InnoVata sub Parocho Joe.Jos.Donth
at the back: nuMIne DuCe atVe VIrIs VIrtutI InsertIs CunCta. Exornata Iarga hujus urbis Praepositi manu Iosephi DRESSLER Augusti a Kuhn

=========================================================

Socha P. Marie na korintském sloupu byla nákladem obce postavena na námestí v roce 1720 na místo puvodního sloupu, který byl premísten k pivovaru a nese sochu Bolestného Krista.

Sloup s P. Marií je obehnán osmibokým zábradlím, na jehož rozích jsou sochy sv. Josefa, Jana Nepomuckého, Kateriny, Šebestiána, Víta, Václava, Floriána a Barbory.

Sochy vytvoril František Petrš z Cervené Doubravice, sochu P. Marie za 20 zlatých, ostatní sochy po 13 zlatých. Celkové náklady na sousoší cinily 239 zlatých a 2 krej­cary, z toho 120 zlatých bylo vypujceno z farního peckovského záduší (tzn. z fondu vytvoreného ze zádušních daru), celková potrebná cástka pak byla doplnována z ruz­ných daru a pokut.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: honorI DeI parae VIrgInIs aC sanCtorVM gLorIae InnoVata // nuMIne DuCe atVe VIrIs VIrtutI InsertIs CunCta

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.