By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

1795 - The cross plinth - Štarnov, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 41.134 E 017° 16.284
33U E 663836 N 5506149
Quick Description: The chronogram on the cross plinth
Location: Olomoucký kraj, Czechia
Date Posted: 11/8/2019 12:33:54 PM
Waymark Code: WM11KQF
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 2

Long Description:
The cross is located beside the Church of st. Nicholas. The church was built in the 18th century. It was consecrated on 6 December 1748. When the roof was repaired in 1871, the tower gained its present appearance. The painting above the main altar was painted by Jan Kryštof Handke in 1748.

The chronogram is located on the cross plinth. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text. The inscription is difficulty to read.


The year 1795 from the chronogram referring to erection of the cross.

The chronogram: paX VIrtVs saLVsqVe InCrVCe DoMInI IesV

=========================================================

Kostel byl zbudován v 18. stol. Vysvecen 6. prosince 1748. Pri oprave strechy v r. 1871 získala vež nynejší podobu. Obraz nad hlavním oltárem namaloval v roce 1748 Jan Kryštof Handke. Kazatelna pochází ze šternberského kostela.

Kamenný kríž s korpusem Ukrižovaného Krista. Kríž na dvoudílném podstavci hranolového tvaru je založen na kamenné obdélné základové desce.
Na soklu obdélného pudorysu dvoudílný podstavec hranolového tvaru. Dolní cást v cele pojednána reliéfem symbolu eucharistie v oblacném rámu, previslá rímsa s motivem stycných volutek, nad ní hranol v pate volutove rozšíren, z celní strany pojednán dekorativním reliéfem, na bocích reliéfy strapcu. Podstavec uzavírá drobná rímsa, nad ní vlastní kamenný kríž jetelového typu s korpusem Ukrižovaného Krista. Datováno chronogramem do roku 1795.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: paX VIrtVs saLVsqVe InCrVCe DoMInI IesV

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.