By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Potato digger - Hrešice, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 13.989 E 013° 55.098
33U E 422854 N 5565113
Quick Description: Vyorávac brambor (cert) vystavený pred domem c.p. 42 ve Hrešicích, okres Kladno / Potato digger exposed in front of house no. 42 in Hrešice, Kladno district.
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 10/14/2019 11:06:50 AM
Waymark Code: WM11FGC
Published By: Groundspeak Premium Member rjmcdonough1
Views: 6

Long Description:
CZ: "Cert nebo rotacní vyorávac brambor, je starší zemedelský stroj (puvodne z 19. století z Anglie) urcený pro vyorávání brambor. V drívejších dobách hojne používaný zemedelský stroj se ješte dnes obcas používá na ceském venkove. Vyniká zejména jednoduchostí své konstrukce a velice snadnou údržbou.
Pracuje na principu velkého kola umísteného v zadní cásti stroje, které je po svém obvodu opatreno železnými prsty resp. packami, jež pri otácivém pohybu kola vyhrabávají brambory ven ze zeme (fakticky rozmetávají bramborový rádek). Vlastní pohon pracovního stroje je realizován ozubenými kuželovými koly napojenými na zadní ocelová pojezdová kola. Je tedy fakticky pohánen vlastní jízdou stroje po poli. Jeho hlavní nevýhodou je, že zanechává brambory ležet na poli a ty musí být pak sklizeny rucne. Tento zpusob sklízení je ale šetrnejší ke sklízeným bramborám, protože nedochází k velkému mechanickému poškození hlíz.
Hodí se spíše pro zemedelce s menší výmerou polí. Vetší výmery polí bývají sklízeny pomocí jiných sklízecích stroju napr. ruznými typy bramborových kombajnu.

EN: "Devil" or rotary potato digger, is an older agricultural machine (originally from the 19th century from England) designed for plowing potatoes. .
It works on the principle of a large wheel located in the rear of the machine, which is circumferentially equipped with iron fingers or. paws that rake potatoes out of the ground when they rotate the wheel (they actually spread the potato row). The drive of the working machine is realized by gear bevel gears connected to the rear steel traveling wheels. It is thus actually driven by the machine's own driving in the field. Its main disadvantage is that it leaves potatoes lying in the field and must then be harvested by hand. However, this method of harvesting is more gentle on the harvested potatoes, as there is no major mechanical damage to the tubers.
It is more suitable for farmers with a smaller field area. Larger field areas are harvested using other harvesting machines, eg by different types of potato harvesters.
Use or Purpose of Equipment: plowing potatoes

Approximate age: 80 - 100 years

Still in Use?: Yes

Location:
Hřešice, Kladno district


Fee for Access: no

Manufacturer and model: Not listed

Visit Instructions:
To visit a waymark please post an original picture of the equipment and a short description of your experience.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Old Agricultural Equipment
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.