Memorial plaque to the victims of the Holocaust, Kralupy nad Vltavou, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 14.353 E 014° 18.542
33U E 450726 N 5565456
Quick Description: Pametní deska obetem holokaustu na budove bývalé synagogy v Kralupech nad Vltavou / Memorial plaque to the victims of the Holocaust on the building of the former synagogue in Kralupy nad Vltavou
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 7/19/2019 1:56:16 PM
Waymark Code: WM10ZW2
Published By: Groundspeak Premium Member wayfrog
Views: 14

Long Description:
CZ: V roce 1873 byla postavena na tomto míste nová synagoga. Budova synagogy svému úcelu sloužila do roku 1941, kdy byly synagogy ci modlitebny uzavreny a kralupští Židé od 22. února 1942 deportováni do vyhlazovacích ci koncentracních táboru. V letech 1945 - 1954 zde byla mestská knihovna. Puvodní funkce synagogy nebyl již nikdy obnovena, protože ze 140 kralupských Židu se témer nikdo nevrátil. V budove synagogy se dnes nachází cukrárna a modlitebna Ceskoslovenské církve husitské. Dne 3. ríjna 2005 byla na tuto budovu umístena pametní deska kralupským obetem holocaustu.

ENG: In 1873 a new synagogue was built here. The synagogue building served its purpose until 1941, when the synagogues and prayer rooms were closed and from February 22, 1942 the Kralupy Jews were deported to extermination or concentration camps. Between 1945 and 1954 there was a municipal library. The original function of the synagogue has never been restored, since almost 140 of the Kralupy Jews never returned. Today, the synagogue building houses a confectionery and a prayer hall of the Czechoslovak Hussite Church. On October 3, 2005, a memorial plaque for the Holocaust victims of Kralupy was placed on this building.
Physical Address:
S.K.Neumanna 115
Kralupy nad Vltavou, Mělník Czechia
278 01


Date Dedicated: 10/3/2005

Supporting Website: [Web Link]

Memorial Type: Monument/Plaque

Fee/Donation: Not listed

Visit Instructions:
A picture of you is required at the site. A full description of your thoughts and experience on the site.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest The Holocaust
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
jvladis visited Memorial plaque to the victims of the Holocaust, Kralupy nad Vltavou, Czechia 11/4/2019 jvladis visited it