1731 - Statue of St. John of Nepomuk - Velvary, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 16.632 E 014° 14.204
33U E 445614 N 5569729
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 3/29/2019 10:45:37 AM
Waymark Code: WM109X0
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 13

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal.
The inscription is somewhat dilapidated. The Latin text mentions the first name of Saint John of Nepomuk:
The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1731 from the chronogram referring to erection of the statue.The chronogram: In hono[re]M DIVI Ioan[n]Is posIta pIa LargItate VVenCesLaI et annae hrVbII
CZ: K pocte svatého Jana postavena zbožnou štedrostí Václava a Anny Hrubých


Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)


=========================================================

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého je situovaná v jižní cásti mesta, nad silnicí do Kralup nad Vltavou. Socha stojí naproti bývalému špitálu. Socha umístená na tríetážovém, bohate zdobeném a tvarovaném podstavci je obklopena kamenným zábradlím ctvercového pudorysu s konkávne probranými rohy. Zábradlí tvorí konkávne tvarované nárožní pilírky, ke kterým puvodne priléhaly balustrády. Dodnes se dochovala pouze jedna balustráda na jižní strane zábradlí, další pole jsou dnes volná, provizorne podeprená železným nosníkem. Na prední severní strane, smerem k mestu, je zábradlí otevrené. Rovnou plochu pilírku zdobí reliéfne pojatý motiv pletence. Na podstavci sochy se tektonicky uplatnují konzoly s volutovými hlavicemi, plochy strední cásti zdobí cabrakové závesy.
Text of the original chronogram: In hono[re]M DIVI Ioan[n]Is posIta pIa LargItate VVenCesLaI et annae hrVbII

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

Type of numerals used: Not listed

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.