By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

'Kapel til Nutiden' by Bjørn Nørgaard, Randers - Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member kallehaugerne
N 56° 27.764 E 010° 01.966
32V E 563638 N 6258060
Quick Description: Skulpturen er opført i 1994 - The sculpture was erected in 1994
Location: Denmark
Date Posted: 2/26/2018 1:42:37 PM
Waymark Code: WMXTV0
Published By: Groundspeak Premium Member saopaulo1
Views: 4

Long Description:
"Byport 3 er udført af Bjørn Nørgård og blev skænket af en række firmaer og fonde bl.a. Kulturfonden. Titlen på byporten er "Kapel til nutiden". Materialet er ca. 25.000 sten, hvor overfladernes mursten har farver, som skifter fra rødt til gult. Der er desuden indfældet er bånd af glaserede mursten i farverne okker, grøn og blå.

Øverst er figuren helt hvid. Den er ca. 8 meter høj og 18 meter lang og har form som to indbyrdes forbundne kegler med en slags trappetrinspyramide i den ene ende. Hulrummet i byporten er fire meter i diameter, og allerøverst er der en lille guldfigur."
Kilde: visitranders.dk

"Byport 3 (Town Gate 3) was donated by a number of companies and funds, e.g. The Cultural Fund. The title of the town gate is "Chapel to the modern age". The material is 25,000 stones of which the surface bricks have colours changing from red to yellow. Moreover, a molding of glazed bricks in the colours ochre, green and blue is put in.

On the top, the figure is white. It is about 8 metres high and 18 metres long and has the shape of two mutually connected cones with a kind of stair pyramid in one end. The cavity in the town gate is four metres in diameter and at the very top, there is a little golden figure."
Source: visitranders.dk
Website: [Web Link]

Visit Instructions:
Please provide another photo of the location. You don't have to be in there shot, but you can. The photo requirement is to discourage any armchair visiting.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Satellite Imagery Oddities
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
ninasger visited 'Kapel til Nutiden' by Bjørn Nørgaard, Randers - Denmark 4/30/2018 ninasger visited it