Jezero Laka, Šumava, CZ
Posted by: Groundspeak Regular Member Ursus PiPa
N 49° 06.695 E 013° 19.785
33U E 378109 N 5441203
Quick Description: Nejmenší a zároven nejvýše položené z osmi šumavských ledovcových jezer. /// The smallest and the highest situated kettle lake in the Czech part of the Šumava mountains.
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 1/27/2012 4:53:40 PM
Waymark Code: WMDKV2
Published By: Groundspeak Premium Member Team Marretas
Views: 66

Long Description:

CS:

Šumavská ledovcová jezera

 • Na Šumave se nachází osm ledovcových jezer. Na ceské strane pohorí jsou to Cerné jezero, Certovo jezero, Plešné jezero, Prášilské jezero a jezero Laka. V Bavorsku se nachází Malé Javorské jezero, Velké Javorské jezero a Roklanské jezero.

 • Všechna šumavská jezera vdecí za svuj vznik poslední dobe ledové. Tehdy (cca pred 10 000 lety) modelovalo svahy pohorí jedenáct ledovcu, které po sobe zanechaly ledovcové kotle morény – hráze budoucích jezer.

 • Jezer bylo puvodne deset, dve už však potkal prirozený zánik.

 • Prumyslové exhalace ve dvacátém století mely za následek zvýšení kyselosti vody ve všech jezerech, což u nich vedlo k vyhynutí ryb. V soucasnosti se pH vody pomalu zvyšuje. 

jezero Laka

Geografie jezera:

 • Plocha jezera má jen 2.8 hekraru a jedná se tak o rozlohou nejmenší ze Šumavských jezer. Obvod brehu je 870 metru, tedy paradoxne vetší než u jezera Prášilského.

 • Maximální hloubka jezera nepresahuje 4 metry.

 • Jezero zadržuje 40 000 kubických metru vody.

 • Hladina jezera leží ve výšce 1 096 metru. Laka je tak nejvýše položeným šumavským jezerem a také nejvýše položeným jezerem v Ceské republice.

 • Povodí jezera laka je 135 hektaru. To je nejvíce z jezer na ceské strane pohorí.

 • Vetší povodí mají pouze jezera pod Velkým Javorem v Bavorsku.

Jezerní perlicky:

 • Dno jezera Laka tvorí rašelina. Zvláštností jsou plovoucí rašeliné ostruvky na jeho hladine.

 • Na prípadu jezera Laka tak mužeme pozorovat proces prirozeného zanikání ledovcocého jezera (Šumava drív mela deset ledovcových jezer, dve z nich se zanesla a zanikla).

 • V roce 1906 byla cást sedimentu z jezera odtežena.

Jezero a lidé:

 • Jezero bylo v minulosti využíváno k chovu pstruhu.

Prístup:

 • Nejsnazší prístupová cesta k jezeru Laka vede po modré znacce z Hurky. Vedou sem i cervené znacky z Prášil a Železné Rudy a žlutá znacka od Šerlerova dvora (zde je bezplatné parkovište).

 • Jezero se nachází na území Národního parku Šumava.

EN:

Glacial lakes of the Sumava

 • Eight glacial lakes are located in the Šumava mountains. On the Czech side of the mountain range we can found Cerné lake, Certovo lake, Plešné lake, Prášilské lake and Laka lake. In Bavaria there is Kleiner Arbersee lake, Grosser Arbersee Lake and Rachelnsee lake.

 • All of these lakes originated from the last ice age. At that time (about 10 000 years ago) the eleven glaciers modeled slopes of the Šumava. These glaciers created kettle holes and moraines.

 • Initially the ten lakes were in Šumava but two of them have ceased to exist.

 • In the twentieth century industrial exhalations resulted in the acidification of water in lakes. For this reason fish in the lakes became exctinct. At present, the water pH is slowly increased.

Laka lake

Geography of the lake:

 • Lake covers an area of 2.8 hectares and is the smallest tarn of Sumava. Perimeter of the bank is 870 m, so paradoxically it is larger than perimeter of Prášilské lake.

 • Maximal depth of the lake does not exceed 4 meters.

 • The lake holds 40,000 cubic meters of water.

 • The lake lies in kettle at a height of 1096 meters. Laka lake is the highest situaded lake in Šumava mountains and aslo the highest situated lake in the Czech Republic.

 • Catchment area of the Laka is 135 ha. It is the largest cachtment area from the all lakes on the Czech side of the Šumava mountains. Only Grosser Arbersee lake in Bavaria has larger cachtment area.

Interesting things about the lake

 • The bottom consists of peat. The curiosity of the lake are the floating islands. This islands consist of a peat.

 • In case of Laka lake we can observe the process of natural extinction of glacial lake.

 • In 1906 part of the lake sediments was quarried.

The lake and peoples

 • The lake was previously used for breeding of trout.

Way to the lake

 • The easiest way is the blue hiking route from Hurka. You can also use the red trails from Prášily or from Železná Ruda. The nearest free parking is at the yellow hiking trail (see waypoint).

 • Laka  lake lies in the National Park Šumava.

Lake Type: Glacial lake

Coordinates location: hiking trail on the moraine

Max. Length: 331 m

Max. Width: 90 m

Max. Depth: 4 m

Surface area: 2.8 hectares

Parking / trail head: N 49° 08.292 E 013° 23.394

Website: [Web Link]

Visit Instructions:
To log a visit to a waymark, please post a photograph taken by you and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Natural Lakes
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
ALMOR team visited Jezero Laka, Šumava, CZ 8/7/2017 ALMOR team visited it
Arogant visited Jezero Laka, Šumava, CZ 1/20/2017 Arogant visited it
Hrudkin visited Jezero Laka, Šumava, CZ 10/11/2015 Hrudkin visited it
Pajast visited Jezero Laka, Šumava, CZ 8/8/2014 Pajast visited it
Monty&Miru visited Jezero Laka, Šumava, CZ 11/25/2013 Monty&Miru visited it
Gotici visited Jezero Laka, Šumava, CZ 7/25/2013 Gotici visited it
pavlikVB visited Jezero Laka, Šumava, CZ 9/6/2006 pavlikVB visited it

View all visits/logs