By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Erb Albrechta z Valdštejna / Coats of Arms of Albrecht of Wallenstein - Hermanice, Královehradecký kraj, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Roman_Jaromer
N 50° 22.741 E 015° 55.203
33U E 565416 N 5581177
Quick Description: Erb na pametní desce Albrechta z Valdštejna / Coat of arms on a plaque Albrecht of Wallenstein
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 1/14/2011 4:26:32 AM
Waymark Code: WMAGQ1
Published By: Groundspeak Regular Member Dáin & Olík
Views: 80

Long Description:
[CZ]
Na stene kostela v Hermanicích se nachází nekolik pametních desek, kde na dvou je krásne zobrazen i erb rodiny Valdštejnu.
Na Hermanické tvrzi se narodil dne 14.9.1583 narodil Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. (Pocátkem 16. století se Hermanice staly vlastnictvím rodu Valdštejnu. V r. 1548 nechali Valdštejnové tvrz opravit).
Když bylo budoucímu stratégovi tricetileté války jedenáct let zemrela mu matka. Krátce poté, v roce 1595, dvanáctiletý sirotek rodnou ves opouští. Náhrobky obou rodicu nalezneme zasazeny ve vnitrních zdech kostela sv. Marí Magdaleny. Erby rodu a pametní deska Albrechta z Valdštejna jsou umísteny na vnejších zdech kostela. Soucasná podoba, puvodne barokního, kostela sv. Marí Magdalény je z roku 1882, kdy byl po požáru klasicistne prestaven a byla pristavena vež.

[EN]
On the wall of the church in Hermanice are several plaques where the two with a beautiful view of the Wallenstein family crest.
The Hermanický fortress was born on born September 14, 1583 Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein. (early 16th century Hermanice become property of the Wallenstein family. In 1548 he Wallenstein fortress fix).
When the future strategist Thirty Years War eleven years old his mother died. Shortly afterwards, in 1595, twelve orphan leaves his native village. Gravestones both parents can be found embedded in the inner walls of the church. Mary Magdalene. Coats of arms and a tablet of Albrecht von Wallenstein are located on the inner walls of the church. The current form, originally baroque, church. Mary Magdalene is from 1882, when it was rebuilt after a fire and classical tower was built up.
Bearer of Coat of Arms: Noble (aristocratic) family

Full name of the bearer: Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna

Where is Coat of Arms installed (short description) ?:
Na kamenné pamětní desce ve zdi kostela / On a stone plaque in the wall of the church


Material / Design: Stone

Address:
Heřmanice Heřmanice nad Labem, Královehradecký kraj Česká republika / Czech republic 552 12


Web page about the structure where is Coat of Arms installed (if exists): [Web Link]

Web page about the bearer of Coat of Arms (if exists): [Web Link]

Blazon (heraldic description): Not listed

Visit Instructions:
Logging requirements: Please upload your own personal photo of the coat of arms. You or your GPS can be in the picture, but it’s not a requirement.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Coats of Arms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Blogi visited Erb Albrechta z Valdštejna / Coats of Arms of Albrecht of Wallenstein - Hermanice, Královehradecký kraj, Czech Republic 8/24/2017 Blogi visited it