1733 - Statue of St. Francis Xavier - Zvikovec, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 57.258 E 013° 41.244
33U E 405842 N 5534375
Quick Description: A chronogram on the pedestal the statue of St. Francis Xavier in Zvikovec village
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 11/13/2018 11:45:34 AM
Waymark Code: WMZHDA
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 6

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal.
The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.
The year 1733 from the chronogram refers to erection of statue.


The chronogram: s franCIsCVs XaVerIVs InDorVM apost
CZ: Svatý František Xaverský, Indu apoštol

=========================================================

Podstavec stupnovitý, trojdílný. Strední hranolová cást má zvlnené nároží s profilovanou rímsou. Na celní strane kartuš s nápisem: S. FRANCISCUS XAVERIUS INDORUAM APOST. A.C. 1733. Na horním podstavci plastika svetce v nadživotní velikosti v kontrapostu pravé nohy. Je oden v knežský šat, v pravé ruce drží kríž a levou ruku tiskne k hrudi.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: s franCIsCVs XaVerIVs InDorVM apost

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.