Lipa republiky - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 13.684 E 016° 38.855
33U E 619954 N 5454115
Quick Description: CS: strom republiky // EN: Dedicated Tree - Tree Republic
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 5/3/2021 10:42:57 PM
Waymark Code: WM14742
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 3

Long Description:
CS:
V letošním roce si Ceská republika pripomíná 100. výrocí vzniku ceskoslovenské státnosti. Jihomoravský kraj chce v této souvislosti na stovce vybraných míst jižní Moravy vysadit 100 lip srdcitých jako pripomínku této historické události. Lípy jsou symboly demokracie, ale také lidské pospolitosti a hrdosti. Byly to práve lípy, které byly vysazovány v roce 1928 k desetiletému výrocí republiky, ve stoleté historii to byly práve lípy, pod nimiž se lidé setkávali, a práve lípy budou svedky i setkání príštích. Budte u toho spolecne s námi.

EN:
This year, the Czech Republic commemorates the 100th anniversary of the Czechoslovak statehood. In this context, the South Moravian Region wants to lay off 100 heartbeats on hundreds of selected places in southern Moravia as a reminder of this historical event. Lipps are symbols of democracy, but also of humanity and pride. It was the limes that were planted in 1928 on the tenth anniversary of the republic, in the hundreds of years they were the linden under which people met, and the linden trees would witness and meet the next. Be there with us.

Source/Zdroj: (visit link)
Location of the tree: Obřany - Brno

Type of tree: Tilia

Visit Instructions:
Please provide another photo of either the tree or the plaque. Give your opinion of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dedicated Trees
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.