1716 & 1717 - Marian Column - Poštát, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 38.239 E 017° 39.102
33U E 691454 N 5501683
Quick Description: Three chronograms on the pedestal of the Marian Column
Location: Olomoucký kraj, Czechia
Date Posted: 10/25/2020 3:07:48 PM
Waymark Code: WM13AEA
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 2

Long Description:
The Marian Columns were built in Bohemia and Moravia often as commemorative columns, as a reminder of the tragic events, especially the wars and the plague epidemics.

The chronograms are located on the sandstone pedestal of Marian column. The Roman numerals of chronograms are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text. Some letters are hard to read

The year 1716 and 1717 from the chronograms referring to erection of the column.

The chronograms
eX reserVato baetae MarIae VIrgInI sanCtIs qVe CaroLo sebastIano
franCIsCo XaVerIo roCho opVs hoC assIstentIbVs patronIs gratanter erIgebatVr // 1717

o Mater DeCora conserVa patronos et nos VoVentes In perennL gratLa // 1716

haeC boDIstaDI enses non Irritae spei a crassante DVraContacIone praeserVabat // 1716

=========================================================

Sloup byl postaven v létech 1715-17 socharem Janem Sturmerem z nákladu meštanu Olomouce a Hranic, kterí se do Potštátu uchýlili v letech 1713–14 pred velkým morem, který v regionu rádil.

Sloup je tvoren ctverhranným zdobným soklem, na jedné strane s nikou s ležící postavou svetce a ctvericí soch svetcu stojících na každém z nároží podstavce. Z toho vyrustá válcový pilír zakoncený korintskou hlavicí, na níž spocívá socha Panny Marie. Kolem morového sloupu se nachází kamenná balustráda.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: eX reserVato baetae MarIae VIrgInI sanCtIs qVe CaroLo sebastIano franCIsCo XaVerIo roCho opVs hoC assIstentIbVs patronIs gratanter erIgebatVr // o Mater DeCora conserVa patronos et nos VoVentes In perennL gratLa // haeC boDIstaDI enses non Irritae

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

English translation of the chronogram: Not listed

Website explaining the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.