1714 - Statue of St. John of Nepomuk - Odry, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 39.973 E 017° 49.789
33U E 704191 N 5505364
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk
Location: Moravskoslezský kraj, Czechia
Date Posted: 10/25/2020 4:04:32 AM
Waymark Code: WM13AA9
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 5

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1714 from the chronogram referring to erection of the statue.

The chronogram: b IoannI nepoMVCeno honorIs patrono DebIte strVCta

Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Barokní kamenná plastika, dílo olomouckého sochare Davida Zurna z roku 1714 (signováno na podnoži). Obrysove uzavrená, vertikálne pojatá figura svetce v mírne nadživotní velikosti v tradicním odevu s biretem na hlave, stojí v mírném kontrapostu na nízké pravoúhlé podnoži. Obe ruce má pokrcené, o predloktí levé ruky se opírá kamenný krucifix, druhá ruka podepírá mucednickou palmovou ratolest. Socha stojí na hranolovém, dole volutove rozšíreném podstavci s odstupneným soklem a profilovanou rímsou. Na celní strane podstavce je bohatý reliéfní akantový dekor a dve kartuše. V horní oválné kartuši je aliancní erb fundátoru (jeden ze znaku patrí Werdenberkum), v dolní, témer kruhové kartuši je nápis s chronogramem: "B IOANNI NEPOMV/CENO HONORIS PA/TRONO DEBITE/STRVCTA". Další, cástecné necitelný nápis je na celní strane sokolu, jeho predpokládaný text zní: "AB/ANTONIO DOMINO DEROCHONVILE/S.C.M. VICE COLONELLO ET COMENDANTE/REGIMINIS GRONSFELD/".
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: b IoannI nepoMVCeno honorIs patrono DebIte strVCta

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.