1740 - Statue of St. John of Nepomuk - Vcelakov, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 49.099 E 015° 53.205
33U E 563789 N 5518807
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk
Location: Pardubický kraj, Czechia
Date Posted: 7/10/2020 11:51:52 AM
Waymark Code: WM12T34
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 12

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are red color-coded from the rest of the text.

The year 1730 from the chronogram referring to erection of the statue.

The chronogram:
s Ioannes nepoMVCene In tVo patroCInIo nos protege et InfIne VItae nostrae gratIa DeI frVI eX pete // 1740


Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Na dvou kamenných stupních je vztycen mohutný hranolový sokl s odstupenou vysokou patkou, s kartuší v prední strane a se segmentove prohnutou horní rímsou. kartuše má ve vrcholu obraz svetcova jazyka, obklopeného tremi paprsky záre. V kartuši je nápis : S/IOANNES NEPO/MVCENE IN TVO/PATROCINIO NOS/PROTEGE ET INFINE/VITAE NOSTRAE GRA/TIA DEI FRVI EX/PETE// (chronogram 1740). Na zadní strane soklu je lotopocet AD/1740//. Ze soklu se zvedá nástavec se sousoším sv. Jana Nepomuckého. SV. Jan je zobrazen v kontrapostu, s výrazne prohnutou postavou, levou ruku si opírá o stehno, v pravé si pridržuje na prsou krucifix, na který zbožne pohlíží. Má kanovnické roucho, vousatou tvár, kolem hlavy kovovou svatozár s peti hvezdami. U jeho nohou je na každé strane jeden andílek. Stojící andílek u pravé nohy drží v ruce zámek, zaklání se a vzhlíží vzhuru ke svetci, pravou ruku zvedá k ústum. Andílek u levé nohy svetce sedí na rímse soklu, pravou ruku má položenou na prsou a levou si pridržuje na koleni cíp látky. Usmívá se a dívá se vzhuru pred sebe.
Text of the original chronogram: s Ioannes nepoMVCene In tVo patroCInIo nos protege et InfIne VItae nostrae gratIa DeI frVI eX pete

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

Type of numerals used: Not listed

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.