Mookerplas, Mook, Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member TeamYakara
N 51° 44.719 E 005° 53.215
31U E 699291 N 5736655
Quick Description: De Mookerplas is een recreatiegebied in de Nederlands-Limburgse gemeente Mook en Middelaar.
Location: Limburg, Netherlands
Date Posted: 4/12/2019 12:52:28 AM
Waymark Code: WM10C5D
Published By: Groundspeak Premium Member Ernmark
Views: 0

Long Description:
NL

De Mookerplas is een recreatiegebied in de Nederlands-Limburgse gemeente Mook en Middelaar.

Het gebied is 100 hectare groot en ligt ten oosten van de rivier de Maas, waarmee het via een keersluis verbonden is, en net bovenstrooms de splitsing tussen de Maas en het Maas-Waalkanaal. De Mookerplas bestaat hoofdzakelijk uit water en is onderverdeeld in twee delen. Tussen Mook en Plasmolen is de Mookerplas smal en langgerekt. Dit gedeelte wordt ook het Mooks kanaal genoemd. De Schaapswei is een strandje in dit gedeelte en er ligt ook een eilandje in. Het gedeelte vanaf de brug bij Plasmolen, ingeklemd tussen Middelaar en de grens met de gemeente Gennep, wordt Groote Siep of De Grote Siep genoemd en is een recreatieplas. Daar is een groot zandstrand (het dagstrand) met een grote ligweide en bevindt zich ook een kleiner surfstrandje en een weide waar ook kleine boten kunnen aanmeren.

De Mookerplas is ontstaan uit zand- en grindwinning die tot in de jaren 90 actief was. In 1977 kwam het gebied in bezit van Recreatieschap Nijmegen en Omstreken (RNO) dat in 2002 opging in RGV wat sinds 2015 Leisurelands heet. Het kanaal en ongeveer de helft van de Siep zijn voor recreatieboten toegankelijk en bij Mook en Plasmolen zijn ook jachthavens en campings. Daarnaast maakt een zestal scoutingverenigingen gebruik van de Mookerplas als thuishaven. Het zwemoppervlak bedraagt 17,1 hectare en het strand en de weides 3,7 hectare. De keersluis bij Mook staat standaard open en gaat alleen dicht bij een waterpeil van boven de 8 meter NAP.


ENThe Mookerplas is a recreational area in the Dutch-Limburg municipality of Mook and Middelaar.

The area is 100 hectares and lies east of the river Maas, to which it is connected via a flood gate, and just upstream the junction between the Maas and the Maas-Waal canal. The Mookerplas consists mainly of water and is divided into two parts. Between Mook and Plasmolen, the Mookerplas is narrow and elongated. This section is also called the Mooks channel. The Schaapswei is a beach in this part and there is also an island in it. The part from the bridge at Plasmolen, sandwiched between Middelaar and the border with the municipality of Gennep, is called Groote Siep or De Grote Siep and is a recreational lake. There is a large sandy beach (the day beach) with a large lawn and there is also a smaller surfing beach and a meadow where small boats can moor.

The Mookerplas originated from sand and gravel extraction that was active until the 90s. In 1977, the area came into the possession of the Nijmegen and Surrounded Recreation Board (RNO), which merged with RGV in 2002, which since 2015 is called Leisurelands. The canal and about half of the Siep are accessible to recreational boats and at Mook and Plasmolen there are also marinas and campsites. In addition, six scouting clubs use the Mookerplas as their home port. The swimming area is 17.1 hectares and the beach and meadows 3.7 hectares. The floodgate at Mook is open as standard and only closes at a water level of more than 8 meters NAP.
RIVER GAUGE INFORMATION:
The gauge is located on the lock. The lock is always open. It closes at a water level higher than 8 meters NAP.


WEB LINK FOR RIVER GAUGE: [Web Link]

ANY ADDITIONAL WAYPOINT: Not Listed

Visit Instructions:

Log Waymark with coordinates and your images of the River Gauge.
"At least one picture must have the gauge plus you in the view".
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest River Gauges
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.