By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Watch-Out Tower, Baarlo, Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member TeamYakara
N 51° 20.418 E 006° 06.961
32U E 299134 N 5691618
Quick Description: Uitkijktoren, Baarlo
Location: Limburg, Netherlands
Date Posted: 1/24/2019 1:21:16 AM
Waymark Code: WMZYJV
Published By: Groundspeak Regular Member Mark1962
Views: 0

Long Description:
NL

Van 2014 tot 2018 is het plan Maasdal uitgevoerd, met als doel de beleefbaarheid en de toegankelijkheid van het Maasdal te verbeteren. Dit initiatief vanuit Dorpsoverleg Baarlo, in samenwerking met Plattelandscoöperatie, Maasdal bewoners en gemeente Peel en Maas, heeft het gebied tussen Baarlo en de Maas aanzienlijk verfraaid. Struin- en wandelpaden, beplantingen, banken en poorten met streekbenamingen en een strandje hebben het Baarlose Maasdal en nieuw en vriendelijker gezicht gegeven. De belevingswaarde is daardoor sterk toegenomen. Deze uitkijktoren is in Juni 2018 als letterlijk hoogtepunt als laatste landschapselement toegevoegd. Een toren met 4 kantelen die verwijzen naar de 4 Baarlose kastelen; getuigen de 4 wapens. Vanaf de toren is het Maasdal en de Maas mooi te overzien.EN

The Maasdal plan was implemented from 2014 to 2018, with the aim of improving the liveability and accessibility of the Meuse valley. This initiative from Dorpsoverleg Baarlo, in collaboration with Plattelandscoöperatie, Maasdal residents and the municipality of Peel en Maas, has considerably improved the area between Baarlo and the Maas. Walking and hiking trails, plantations, banks and gates with regional denominations and a beach have given the Baarlose Meuse valley a new and friendly face. The experience value has therefore increased considerably. This watchtower was added as a final highlight in June 2018 as the last landscape element. A tower with 4 battlements that refer to the 4 Baarlose castles; testify the 4 weapons. The Meuse valley and the Maas can be easily surveyed from the tower.(visit link)
Height of Look-Out Tower in feet: 33.00

Difficulty:

Opening times and fees:
Sunrise/sunset


Parking Area: Not Listed

Visit Instructions:
Please log only if you have been up there and you must include a photo of the scenic view from the top.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Look-Out Towers
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.