1743 - Statue of St. John of Nepomuk - Hrebecniky, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 59.046 E 013° 45.188
33U E 410612 N 5537607
Quick Description: A chronogram on the pedestal the statue of St. John of Nepomuk in Hrebecníky village
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 11/13/2018 10:02:23 AM
Waymark Code: WMZHCK
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 7

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal.
The inscription is somewhat dilapidated.
The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.
The year 1743 from the chronogram refers to erection of statue.


The full Latin inscription: STATUA HAEC EXSTRUCTA EST EX VOTO IN HONOREM DEI ET BEATI IOANNIS REGNI NOSTRI PATRONI A DOMINO ANDREA DROSCHL DIE XIX IVLII
CZ: Socha tato vystavena je z obeti k pocte Boha a blaženého Jana, království našeho ochránce, panem Ondrejem Droschlem dne 19. cervence (1743)

The chronogram: statVa haeCeXstrVC taesteXVoto InhonoreMDeI etbeatIIoan nIsregnInos trIpatronI

=========================================================

Socha je situována v jižní cásti obce, na zvýšené terase pred cp. 10, pri silnici na Šlovice. Celková výška je asi 4 m, materiálem je pískovec. Celem k severu natocený svetec stojí na hranolovém podstavci s rozšírenou patkou a oddeleným kubickým soklem, s fabionovou rímsou v horní cásti, nahore i dole ohranicenou oblým prstencem. Na rímse podstavce spocívá drobnejší vlastní postament sochy, rovnež ctyrbokého pudorysu a clenený dvema obvodovými prstenci. Sv. Jan pojat je tradicním zpusobem, v knežském rouchu, v životní velikosti. Postava je esovite vytocena, levá noha v koleni pokrcena, hlava nachýlena k levému rameni. Roucho je pomerne výrazne, ale strnule drapováno. V pravé ruce volne pri trupu biret, levá ruka, pokrcená k hrudi, drží na predloktí krucifix. Kolem hlavy kovová svatozár se šesticípými hvezdami.
Text of the original chronogram: statVa haeCeXstrVC taesteXVoto InhonoreMDeI etbeatIIoan nIsregnInos trIpatronI

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

Type of numerals used: Not listed

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Ramonda & Boulder visited 1743 - Statue of St. John of Nepomuk - Hrebecniky, Czech Republic 7/4/2019 Ramonda & Boulder visited it