By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Wilhelmina Toren, Vaals, Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member TeamYakara
N 50° 45.703 E 006° 01.028
32U E 289641 N 5627570
Quick Description: The Wilhelminatoren is a viewing tower on the Vaalserberg in the Dutch South Limburg municipality of Vaals. The tower is not far from the three-country point Netherlands-Belgium-Germany.
Location: Limburg, Netherlands
Date Posted: 10/11/2018 10:55:08 AM
Waymark Code: WMZAZ2
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 1

Long Description:
NL


De Wilhelminatoren is een uitzichttoren op de Vaalserberg in de Nederlands Zuid-Limburgse gemeente Vaals. De toren staat niet ver van het Drielandenpunt Nederland-België-Duitsland.

In 1905 werd er door de vereniging "Neerlands Hoogste Berg" een houten uitzichttoren gebouwd met erbij een bloementuin en restaurant. Deze eerste toren werd vernoemd naar de toenmalige koningin Wilhelmina der Nederlanden en had zes verdiepingen. In de Eerste Wereldoorlog zorgde een storm voor ernstige schade aan de toren, waardoor de bovenste twee verdiepingen van de toren moesten worden afgebroken. In 1944 zorgde Duitse artillerievuur voor flinke beschadigingen aan de toren. Ook een blikseminslag deed de toren geen goed. Met de bevrijding aan het einde van het oorlog werd het interieur van het restaurant volledig vernield. In 1945 werd ten slotte alles afgebroken.

De tweede Wilhelminatoren werd op 11 augustus 1951 geopend. Deze houten toren was 20 meter hoog met erbij een restaurant, ijskar, souvenirwinkel en speeltuin. In 1957 werd de 45 ton zware toren met zwaar transport verplaatst over 60 meter, zodat hij naast het nieuwe restaurant met panoramaterras kwam te staan.

In 1970 kreeg de Wilhelminatoren gezelschap van de Koning Boudewijntoren die op Belgisch grondgebied staat en een hoogte had van 33 meter. Hij was geconstrueerd uit twee oude Franse radarstations. In 1993 werd deze toren afgebroken. De daarna gebouwde tweede Boudewijntoren is 55 meter hoog en voorzien van een glazen lift.

Door de tijd heen heeft men om nostalgische redenen de onderhoudsgevoelige houten toren steeds weer opgeknapt en in stand gehouden. In de winter van 2010-2011 is de 65 jaar oude Wilhelminatoren toch gesloopt omdat hij in slechte staat verkeerde. Drie van de vier poten waren al eens vervangen, net als de balustrades en het trappenhuis. Toen de vierde poot aan vervanging toe was en een der platforms moest worden afgesloten besloot men om de oude toren te slopen en te vervangen door nieuwbouw.

De nieuwe Wilhelminatoren werd in juni 2011 opgeleverd. Deze moderne toren is 35 meter hoog en heeft een glazen skywalk waar de bezoeker door het glas naar beneden kan kijken. Verder is de toren voorzien van een lift. De uitzichttoren is een ontwerp van Ruimtemakers Architectengroep te Maastricht.


EN


The Wilhelminatoren is a viewing tower on the Vaalserberg in the Dutch South Limburg municipality of Vaals. The tower is not far from the three-country point Netherlands-Belgium-Germany.

In 1905 a wooden lookout tower was built by the association "Neerlands Highest Mountain" with a flower garden and restaurant. This first tower was named after the then Queen Wilhelmina of the Netherlands and had six floors. In the First World War, a storm caused severe damage to the tower, which meant that the top two floors of the tower had to be demolished. In 1944 German artillery fire caused considerable damage to the tower. Even a lightning strike did not do the tower any good. With the liberation at the end of the war, the interior of the restaurant was completely destroyed. Finally, everything was demolished in 1945.

The second Wilhelminators were opened on 11 August 1951. This wooden tower was 20 meters high with a restaurant, ice cream cart, souvenir shop and playground. In 1957 the 45-ton heavy tower with heavy transport was moved over 60 meters, so that it was next to the new restaurant with panoramic terrace.

In 1970, the Wilhelminatoren was joined by the King Baudouin Tower which is on Belgian territory and has a height of 33 meters. He was constructed from two old French radar stations. In 1993 this tower was demolished. The second Boudewijn tower, built after this, is 55 meters high and has a glass lift.

Over time, for nostalgic reasons, the maintenance-sensitive wooden tower has been constantly refurbished and maintained. In the winter of 2010-2011, the 65-year-old Wilhelminatoren was demolished because it was in poor condition. Three of the four legs had already been replaced, just like the balustrades and the stairwell. When the fourth leg had to be replaced and one of the platforms had to be closed, they decided to demolish the old tower and replace it with a new building.

The new Wilhelminators were completed in June 2011. This modern tower is 35 meters high and has a glass skywalk where the visitor can look down through the glass. Furthermore, the tower is equipped with a lift. The lookout tower is a design by Ruimtemakers Architectengroep in Maastricht.
Height of Look-Out Tower in feet: 115.00

Difficulty:

Opening times and fees:
10:00 till 20:00 every day, €3 pp


Parking Area: Not Listed

Visit Instructions:
Please log only if you have been up there and you must include a photo of the scenic view from the top.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Look-Out Towers
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Andre 61 visited Wilhelmina Toren, Vaals, Netherlands 3/15/2019 Andre 61 visited it