Mil Mi-2 - Vyskov, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 18.118 E 017° 01.378
33U E 647063 N 5462993
Quick Description: Mil Mi-2 P Hoplite
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 9/26/2018 10:03:02 PM
Waymark Code: WMZ87F
Published By: Groundspeak Premium Member DougK
Views: 8

Long Description:
CS:
O vrtulníku
Vrtulník je vystaven v LHS Vyškov, kam byl prevezen 13.8.1998 z Brna.
Mil Mi-2 P Hoplite registracní znacky B-2745 (v. c. 5310345097) byl strední dopravní vrtulník klasické konstrukce s jedním trílistým pravotocivým nosným a dvoulistým vyrovnávacím rotorem. Stroj je vybaven pevným (nezatahovatelným) tríbodovým podvozkem. Byl pohánen dvema motory Isotov GTD-350.

Registrace spjaté s tímto vrtulníkem:
od roku 1987 B-2745 provozovatel: Policie
Provozovatelem je myšlen poslední známý.

O výrobci
Moskevský vrtulníkový závod M. L. Mila (anglicky oznacován jako Mil Helicopters) je ruská konstrukcní kancelár založená v roce 1947 Michailem Leontjevicem Milem. V roce 2006 se Mil, spolecne dalšími ostatními ruskými výrobci vrtulníku Kamov a Rostvertol, stal soucástí koncernu Ruské vrtulníky. Obchodní znacka Mil zustala u vrtulníku zachována.
Závod sídlí v Ljuberckém rajónu v Moskevské oblasti, nedaleko Moskvy.

O provozovateli
?Oznacením Policie je myšlen provoz pod všemi policejními leteckými útvary.
1953-1979 - Letecký oddíl Ministerstva vnitra (LO MV)
1979-1988 - Letecká správa Federálního ministerstva vnitra (LS FMV)
1988-1990 - Letecká správa Sboru národní bezpecnosti (LS SNB)
1990-1991 - Úrad FMV pro leteckou službu (ÚFMV LS)
1991-1993 - Letecká služba Federálního policejního sboru (LS FPS)
od 1993 - Policie CR letecká služba (PCR LS)

EN:
The helicopter
The helicopter is exhibited at LHS Vyskov, where it was transported on August 13, 1998 from Brno.
Mil Mi-2 P Hoplite registration mark B-2745 (No. 5310345097) was a medium-haul helicopter of a classical construction with one triangular right-handed and two-lane alignment rotor. The machine is equipped with a fixed (non-retractable) three-point undercarriage. It was powered by two Isotov GTD-350 engines.

Registration associated with this helicopter:
since 1987 B-2745 Operator: Police
The operator is the last known.

About the manufacturer
The Moscow helicopter race M. Milo (Millic Helicopters) is a Russian design office founded in 1947 by Mikhail Leontievich Mile. In 2006, Mil, together with other Russian helicopter makers Kamov and Rostvertol, became part of the Russian Helicopter Group. The Mil brand has been retained by helicopters.
The plant is based in the Ljubertsy District in the Moscow region, near Moscow.

About the operator
The designation of the Police is meant to operate under all police aviation units.
1953-1979 - Air Department of the Ministry of the Interior (LO MV)
1979-1988 - Federal Ministry of the Interior (LS FMV)
1988-1990 - Aeronautical Administration of the National Security Corps (LS SNB)
1990-1991 - FMV Office for Air Service (LFS)
1991-1993 - Federal Police Service Air Force (LS FPS)
since 1993 - Police of the Czech Republic Air Service (LS)

Source:
notice board
(visit link)
Type of Aircraft: (make/model): Mil Mi-2 P Hoplite

Tail Number: (S/N): B-2745

Construction:: original aircraft

Location (park, airport, museum, etc.): Vojenské a letecké muzeum Vyškov

inside / outside: outside

Other Information::
Opening hours Daily 10 a.m. to 4 p.m. Admission fees Adult 50Kč, Youth (6-15) 20Kč, Senior (age 60+) / Student 30Kč.


Access restrictions:
Visitors are not allowed to touch the plane and must stay behind a 3 inch high cable type border located around the aircraft.


Visit Instructions:
Photo of aircraft (required - will be interesting to see if the aircraft is ever repainted or progress if being restored)
Photo of serial number (required unless there is not one or it is a replica)
Photo(s) of any artwork on the aircraft (optional but interesting)

Tell why you are visiting this waymark along with any other interesting facts or personal experiences about the aircraft not already mentioned.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Static Aircraft Displays
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.