Mil Mi-1U - Vyskov, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 18.122 E 017° 01.380
33U E 647066 N 5463000
Quick Description: Mil Mi-1U
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 9/26/2018 10:18:07 AM
Waymark Code: WMZ85R
Published By: Groundspeak Premium Member DougK
Views: 8

Long Description:
CS:
Mil Mi-1U - Výcviková verze s dvojím rízením
Mil Mi-1 (rusky ???? ??-1, v kódovém oznacení NATO Hare, zajíc, kód v rámci USAF/DOD: Type 32, oznacení licencní verze PZL SM-1) je lehký jednomotorový víceúcelový užitkový vrtulník s trílistým nosným rotorem a trílistým tlacným vyrovnávacím rotorem. Vrtulníky Mi-1 byly vyvíjeny pod oznacením GM-1 v Sovetském svazu od roku 1947. Predstavitelé sovetského letectva vypsali konkurz na stavbu lehkého vrtulníku, který mel sloužit ke spojovacím úcelum a mel najít uplatnení i v dalších oblastech civilního a vojenského letectví. První prototyp se vznesl 20. zárí 1948 a i presto, že první dva prototypy havarovaly behem letových zkoušek, již v roce 1950 zapocala jejich výroba. V roce 1956 byla podepsána smlouva mezi Sovetským svazem a Polskou lidovou republikou o licencní výrobe vrtulníku Mi-1 v polském závode WSK PZL Swidnik, které se zde vyrábely pod oznacením PZL SM-1. Polští konstruktéri postavili na základe stroje Mi-1 nový vrtulník PZL SM-2, který byl schopen transportovat vetší množství pasažéru. V Sovetském svazu bylo vyrobeno celkem 1012 kusu, dalších 1594 kusu bylo vyprodukováno v Polsku. V 50. a 60. letech se staly vrtulníky Mi-1 základem mnoha vojenských letek predevším v zemích Varšavské smlouvy, na Blízkém východe, v Asii a také v nekterých afrických zemích. Vrtulníky Mi-1 se úcastnily také nekolika válecných konfliktu, napríklad šestidenní války nebo invaze v zátoce Sviní. Jednalo se také o první sériove vyrábený vrtulník v Sovetském svazu.

V roce 1958 bylo rozhodnuto o nákupu stroju Mi-1 také do Ceskoslovenska. Vetšina vrtulníku sloužila u ceskoslovenského letectva, další létaly napríklad u Svazarmu, Leteckého oddílu ministerstva vnitra nebo v barvách státního podniku Slov-Air. Do Ceskoslovenska byly dodány celkem 152 kusy, u armády byl poslední vrtulník Mi-1 vyrazen v roce 1985.

EN:
Mil Mi-1U - Dual Control Training
Mil Mi-1 is a light single-engine multipurpose utility helicopter with a three-lane carrier rotor and a three-lane pushbutton (Milli Mi-1 in the NATO code Hare, hare, USAF / DOD code: Type 32, PZL SM-1) alignment rotor. Mi-1 helicopters have been developed under the GM-1 designation of the Soviet Union since 1947. Soviet Air Force representatives have announced a bankruptcy for the construction of a light helicopter, which was to be used for interconnection purposes and should be used in other areas of civilian and military aviation. The first prototype was raised on September 20, 1948, and despite the fact that the first two prototypes crashed during the flight tests, they started their production in 1950. In 1956, a contract was signed between the Soviet Union and the People's Republic of Poland on licensed production of Mi-1 helicopters in the Polish WSK PZL Swidnik plant, which was produced under the name PZL SM-1. Polish engineers built a new PZL SM-2 helicopter, which was able to transport a larger number of passengers, based on the Mi-1 machine. In the Soviet Union, a total of 1012 pieces were produced, and another 1594 pieces were produced in Poland. In the 1950s and 1960s, Mi-1 helicopters became the basis of many military flights mainly in the Warsaw Pact, the Middle East, Asia, and some African countries. Mi-1 helicopters also participated in several war conflicts, such as a six-day war or an invasion of the Swift Bay. It was also the first serially produced helicopter in the Soviet Union.

In 1958 it was also decided to buy Mi-1 machines in Czechoslovakia. Most of the helicopters served in the Czechoslovak Air Force, others flew, for example, at Svazarm, the Air Force Department of the Ministry of the Interior or in the colors of the state-owned company Slov-Air. A total of 152 pieces were delivered to Czechoslovakia; in the army, the last Mi-1 helicopter was eliminated in 1985.

Source:
notice board
(visit link)
(visit link)
Type of Aircraft: (make/model): Mil Mi-1U

Tail Number: (S/N): 6017

Construction:: original aircraft

Location (park, airport, museum, etc.): Vojenské a letecké muzeum Vyškov

inside / outside: outside

Other Information::
Opening hours Daily 10 a.m. to 4 p.m. Admission fees Adult 50Kč, Youth (6-15) 20Kč, Senior (age 60+) / Student 30Kč.


Access restrictions:
Visitors are not allowed to touch the plane and must stay behind a 3 inch high cable type border located around the aircraft.


Visit Instructions:
Photo of aircraft (required - will be interesting to see if the aircraft is ever repainted or progress if being restored)
Photo of serial number (required unless there is not one or it is a replica)
Photo(s) of any artwork on the aircraft (optional but interesting)

Tell why you are visiting this waymark along with any other interesting facts or personal experiences about the aircraft not already mentioned.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Static Aircraft Displays
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.