MiG - 19 PM - Vyskov, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 18.109 E 017° 01.406
33U E 647097 N 5462978
Quick Description: MiG - 19 PM
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 9/22/2018 8:43:44 AM
Waymark Code: WMZ76N
Published By: Groundspeak Premium Member DougK
Views: 12

Long Description:
CS:
MiG - 19 PM "farmer"
Jednomistne, dvoumotorové prepadové stíhací a stíhací bombardovací letadlo.
Mikojan-Gurevic MiG-19 (v kódu NATO „Farmer“) byl sovetský proudový stíhací letoun, kterým byla vyzbrojena od roku 1958 i Ceskoslovenská lidová armáda.

Koncem roku 1957 obdrželo ceskoslovenské letectvo 27 stíhacích MiGu-19P, které byly zarazeny k 1. a 11. stíhacího pluku.V roce 1958 bylo do výzbroje zarazeno 12 ks MiGu-19S, které byly dodány v prosinci 1957. MiG-19 se v Ceskoslovensku vyrábel i sériove ve firme Aero Vodochody pod oznacením S-105.
V letech 1959 – 1960 obdrželo ceskoslovenské letectvo 33 stíhacích MiGu-19PM, které zustaly ve výzbroji do pocátku 70. let. MiG-19 PM (Perechvatcik Modyficirovanyj) (v kódu NATO: „Farmer-E“)

Stíhacka s radarem a schopností nést 4 rízené protiletadlové rakety RS-2U. Vyrábel se od roku 1957. Období pocátku druhé poloviny 50.let bylo ve znamení euforie, že rízené rakety jsou všemocné a ve výzbroji prepadových stíhacu zcela nahradí klasické kanóny ráže 20 a 30 mm.
Studená sprcha prišla po Šestidení válce v cervnu 1967, kdy Izraelští stíhaci dosáhli vetšinu svých sestrelu ve vzdušných soubojích práve pomocí kanónu.
Vývoj „raketové“ 19 zacal v cervenci 1956. Konstrukce verze P byla upravena pro nesení a odpal ctyr PLRS AA-1 Alkali. Zavedení PLRS do výzbroje si vyžádalo i nový radiolokátor Izumrud-2 pro navádení RS po RL paprsku. Jeho vyhledávací dosah byl 12 km a navádecí 6 až 8 km.První let se uskutecnil v lednu 1957.

Verze MIG 19 PM byla schopna navádet své rakety i na pozemní cíle.

Historie letounu:
26.1.1961 letoun prevzat k Cs. letectvu. 11.10.1972 letoun vyrazen ze stavu Cs. Letectva
(REZNÁK Libor – Ocelový hrebec MiG-19 a ceskoslovenské letectvo 1958-1972. Cheb, 2008.ISBN-978-80-86808-45-1.)
30.1.1992 prepraven z Olomouce Žižkových kasáren, do Prerova, kde byla provedena cástecná oprava.
V roce 1994 prevezen do Nadace LHS Vyškov.


EN:
MiG - 19 PM "farmer"
One-man, two-engined overrun fighter and fighter bomber

MiG - 19 PM "farmer"
Single-engine, twin-engine, fighter and fighter bomber.
Mikoyan-Gurevich MiG-19 (in the NATO code "Farmer") was a Soviet jet fighter, which had been armed since 1958 by the Czechoslovak People's Army.
 
   At the end of 1957, the Czechoslovak Air Force received 27 MiG-19P fighters, which were included in the 1st and 11th Fighter Regiment. In 1958, 12 MiG-19S were delivered, which were delivered in December 1957. MiG-19 in Czechoslovakia also produced in serial Aero Vodochody under the name S-105.
    Between 1959 and 1960, the Czechoslovak Air Force received 33 MiG-19PM fighters, which remained in service until the early 1970s. MiG-19 PM (in the NATO code: "Farmer-E")
 
   Radar fighter and capability to carry 4 controlled anti-aircraft rockets RS-2U. It has been produced since 1957. The period of the beginning of the second half of the 1950s was a sign of euphoria that controlled rockets are omnipotent and in the armament of overpass fighters completely replace classical cannons 20 and 30 mm caliber.
   Cold shower came after the Sixth War in June 1967, when Israeli fighters reached most of their kills in air duels using cannons.
   The development of the "rocket" 19 began in July 1956. The design of the P version was modified for carrying and launching four AA-1 Alkali missiles. The introduction of PLRS into the equipment was also required by the new radar Izumrud-2 for guidance of the RS after the RL beam. Its search range was 12 km and guiding 6 to 8 km.The first flight took place in January 1957.

The MIG 19 PM version was able to steer its missiles even on land targets.

Airplane History:
January 26, 1961 take the aircraft to Czechoslovakia. Air Force. October 11, 1972 canceled airplane Cz. Aviation
(REZNÁK Libor - Steel stallion MiG-19 and Czechoslovak Air Force 1958-1972. Cheb, 2008.ISBN-978-80-86808-45-1.)
30.1.1992 transported from Olomouc to the Žižka barracks, to Prerov, where a partial repair was carried out.
In 1994 he was transferred to the LHS Vyškov Foundation.

Source:
notice board and
(visit link)
(visit link)
Type of Aircraft: (make/model): MiG - 19 PM

Tail Number: (S/N): 1102

Construction:: original aircraft

Location (park, airport, museum, etc.): Vojenské a letecké muzeum Vyškov

inside / outside: outside

Other Information::
Opening hours Daily 10 a.m. to 4 p.m. Admission fees Adult 50Kč, Youth (6-15) 20Kč, Senior (age 60+) / Student 30Kč.


Access restrictions:
Visitors are not allowed to touch the plane and must stay behind a 3 inch high cable type border located around the aircraft.


Visit Instructions:
Photo of aircraft (required - will be interesting to see if the aircraft is ever repainted or progress if being restored)
Photo of serial number (required unless there is not one or it is a replica)
Photo(s) of any artwork on the aircraft (optional but interesting)

Tell why you are visiting this waymark along with any other interesting facts or personal experiences about the aircraft not already mentioned.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Static Aircraft Displays
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.