Wildlife Bridges - Prague-Cholupice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 58.779 E 014° 27.473
33U E 461131 N 5536508
Quick Description: A wildlife bridges on the by-pass road around Prague
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 9/16/2018 11:11:40 AM
Waymark Code: WMZ66G
Published By: Groundspeak Premium Member rjmcdonough1
Views: 15

Long Description:
On the by-pass road around Prague is several ecoducts. Three of them are located nearby Cholupice village. Probably one of the most beneficial ones is the ecoduct close to Natural monument Cholupice pheasantry.

This ecoducts have the same look and form. They are determined for small forest and field animals - hares, does, partridges, foxes.

See also: (visit link) (visit link) (visit link)

=========================================================

Ekodukty jsou mosty urcené pro zachování spojitosti životního prostredí a migracních tras živocichu. Silnicári je staví predevším na dálnicích a rychlostních komunikacích, které svou šírkou predstavují neprekonatelnou bariéru migrace. Kvuli bariérám dochází ke krížení omezeného poctu živocichu a klesá prírodní rozmanitost krajiny. Ekodukt je tvoren mostní nebo tunelovou konstrukcí, na které byl obnoven puvodní terén a vysázena vegetace, tak aby byl zajišten "prírodní" vzhled migracního koridoru. Ekodukty nejsou jediným prvkem, který slouží k migraci zvírat. Paralelne s nimi slouží k migraci podchody pod dálnicemi, které prirozene vznikají pri stavbe. Stát chce nyní na podchody více spoléhat.

Zpochybnována je smysluplnost peti ekoduktu na Pražském okruhu, dva u Cholupic a dva u Jesenice. Petice ekoduktu na Pražském okruhu staví Ceskou republiku do popredí v poctu ekoduktu na kilometr rychlostních silnic, ackoliv ctyri z nich jsou spíše nadbytecné, protože zde není duvod predpokládat migraci žádných ohrožených druhu zvere a navíc lze ocekávat postupnou zástavbu oblasti.
Type of Passage: Wildlife Bridge

Website for more information: [Web Link]

If 'Other' please list type of passage used: Not listed

Parking Coordinates: Not listed

Visit Instructions:
Enjoy your visit, tell your story and post a picture.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Man-made Animal Bridges and Crossings
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.