Sv. František Borgia na Karluv most (Praha)
Posted by: Groundspeak Premium Member blackjack65
N 50° 05.196 E 014° 24.645
33U E 457846 N 5548425
Quick Description: Socha sv. Františka Borgiáše byla sekána dle kresby Jana Jirího Heinsche, která zobrazovala jezuitského svetce v doprovodu andelu pri adoraci monstrance s Nejvetší svátostí. Heinschova predloha byla však v konecném dusledku promenena.
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 9/13/2018 10:22:11 AM
Waymark Code: WMZ5J0
Published By: Groundspeak Premium Member Olii05
Views: 16

Long Description:
Sv. František Borgia ci Borgiáš se narodil 28. ríjna roku 1510 jako Francesco Borgia de Candia d'Aragon. Pocházel z urozené rodiny. Jeho otec, Juan de Borgia byl tretím vévodou z Gandie, jeho matka Joana Aragonská byla dcerou Alfonsa Aragonského, arcibiskupa ze Zaragozy, který byl nelegitimním synem Ferdinanda Katolického (krále Ferdinanda II. Aragonského). Vévodové z Gandie byli prímými potomky papeže Alexandra VII. František byl jeho pravnukem. Ackoli byl údajne již od útlého mládí velice nábožensky založený a toužil se státi mnichem, poslala ho jeho rodina ke dvoru císare Karla V. V roce 1526 se v Madridu oženil s Eleanorou de Castro Melo e Menezes, se kterou mel osm detí. V roce 1539 doprovázel smutecní pruvod se zemrelou císarovnou Isabelou Portugalskou na místo jejího posledního odpocinku v andaluzské Granade. Legenda praví, že když uvidel Isabelino mrtvé telo, rozhodl se nesloužiti již více smrtelnému pánu. Ackoli byl ustanoven vícekrálem Katalánie, jeho skutecná touha ležela v živote duchovním. Po smrti svého otce se stal vévodou z Gandie. Se svou rodinou se uchýlil do rodného mesta a život zde plne zasvetil Ježíši a katolické církvi. V roce 1546 zemrela Františkova žena Eleonora a František se rozhodl vstoupit do nove založeného Spolecenství Ježíšova. Kvuli jeho postavení i reputaci mu byl ihned nabídnut kardinálský klobouk. Ten ješte František odmítl. V roce 1554 však již neodmítl stát se generálním biskupským komisarem ve Španelsku a roku 1556 tretím generálem jezuitského rádu. Se sv. Ignácem z Loyoly spolupracoval pri zakládání Collegia Romana, které zdarma vzdelávalo misionáre, které se posléze posílali do všech koutu sveta. František Borgia zemrel 30. zárí 1572 v Ríme. Svatorecen byl 20. cervna 1670 papežem Klimentem X. Jeho atributem je lebka s vévodskou korunou na hlave.

Autor
Ferdinand Maxmilián Brokoff se narodil jako druhý syn rezbáre a sochare Jana Brokoffa v severoceském Cerveném Hrádku u Chomutova. První zkušenosti práce s ceským pískovcem se mu zajisté dostalo v otcove dílne, kde se po boku svého o dva roky staršího bratra Michaela Jana Josefa ucil rezbe do dreva i práci s kamenem. Oba synové zanedlouho svého otce prekonali. Ferdinand Maxmilián snad nejaký cas pobýval i v pražské dílne Ondreje Filipa Quittanera a od roku 1714 spolupracoval ve Vídni s architektem Johannem Bernardem Fischerem z Erlachu. Vedle Matyáše Bernarda Brauna je nejvýznacnejším socharem vrcholné fáze barokního umení v našich zemích. Ferdinandovi rané práce jsou poznamenány težkostmi s prímým urcením. Jeho otec Jan vlastnil v Praze prosperující dílnu a ackoli se mladí bratri Brokoffové zapojili do otcovi praxe velice brzy, jejich podíl lze rozeznat jen s težkostmi. Otec všechny produkty dílny až do své smrti signoval svým jménem. Ze soch na Karlove moste lze Ferdinandu Maxmiliánovi pripsat sousoší Sv. Barbory, sv. Markéty a sv. Alžbety, dále sochu sv. Františka Xaverského; sv. Františka Borgii; Sv. Vincence Ferrarského a sv. Prokopa; sv. Jana z Mathy, sv. Felixe z Valois a sv. Ivana; sv. Kajetána a v neposlední rade sv. Víta. Vedle prací pro Karluv most je významnou Ferdinandovou zakázkou náhrobek Jana Václava Wratislava z Mitrovic v kostele sv. Jakuba v Praze, tesaný dle návrhu Johanna Bernarda Fischera z Erlachu a také práce pro Vratislav (skulptury na oltári kurfirtské kaple vratislavského dómu), Krzesobor (návrh prucelí benediktinského kláštera) a ve Vídni pro križovnický kostel sv. Karla Boromejského (návrh výzdoby hlavního oltáre). Jednemi z jeho nejmonumentálnejších zakázek jsou sloupy pro Hradcanské a Maltézské námestí. Mimo práci v kameni, vynikal Ferdinand Maxmilián také v rezbe. Dokladem toho jsou cykly v kostelech sv. Haštala a sv. Havla.

Donátor
Objednavatelem sochy sv. Františka Borgiáše pro Karluv most byl císarský purkrabí a rentmistr ve Vídenském Novém Meste, František z Colletu. Objednávka byla zrejme ucinena za malostranské jezuity.
Associated Religion(s): Římskokatolická církev

Statue Location: Tato socha je sedmá vlevo při pohledu z věže staroměstského mostu. Karlův most 110 00 Praha 1, Czechia

Entrance Fee: zdarma

Artist: Ferdinand Maxmilián Brokoff (12.9. 1688 Červený Hrádek u Chomutova – 8.3. 1731 Praha)

Website: [Web Link]

Visit Instructions:
Take a picture of the statue. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image but it doesn't hurt.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Religious Figures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Blogi visited Sv. František Borgia na Karluv most (Praha) 11/3/2020 Blogi visited it