1716 - Statuary pedestal - Kutná Hora, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 56.774 E 015° 15.859
33U E 518964 N 5532685
Quick Description: The chronogram on the pedestal the statuary of St Wenceslas in front the Jesuit College in Kutná Hora
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 8/26/2018 9:41:37 AM
Waymark Code: WMZ1HT
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 14

Long Description:
The Jesuits arrived in Kutná Hora in 1626 to convert the Utraquist town to Catholicism. They focused their attention on children and built a college next to St. Barbara's Cathedral (visit link) , connecting the two with a covered bridge.
The Jesuit College was built between 1667 and mid-18th century. The College itself was built according to plans by the architect Giovanni Domenico Orsini. A man-made terrace was created in front of the building and enclosed by a low wall upon which 13 statuaries of saints were placed.


Source and more information: (visit link) (visit link) (visit link)


The chronogram:
DIVo boheMIæ aVteLarI pII CLIentes
CZ: Svatému Cechuv ochránci nábožní sverenci venovali
EN (Google translation): The Holy Defender of the Czech devoted religious confessors

The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are gold color-coded from the rest of the red color-coded text.

=========================================================

Ústrední postavou sousoší je postava sv. Václava. Sv. Václav je oden v brnení a na hlave má posazenou knížecí korunu. V levé ruce drží praporec. Po stranách sv. Václava jsou dva andelé.
Z celního pohledu pravý andel drží štít s reliéfem Premyslovské orlice a levý staroboleslavské
Palladium. V cele u nohou sv. Václava leží lev. Po stranách podstavce stojí dve postavy – z celního pohledu vpravo sv. Ludmila a vlevo sv. Vít. Na celní strane soklu je zobrazena scéna zavraždení sv. Václava. Nad touto scénou je nápis:
DIVO BOHEMIÆ AVTELARI PII CLIENTES D. D. D.
Text of the original chronogram: DIVo boheMIæ aVteLarI pII CLIentes

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Type of numerals used: Not listed

English translation of the chronogram: Not listed

Website explaining the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Hertogh visited 1716 - Statuary pedestal - Kutná Hora, Czech Republic 2/23/2020 Hertogh visited it
Dorcadion Team visited 1716 - Statuary pedestal - Kutná Hora, Czech Republic 5/14/2017 Dorcadion Team visited it
Blogi visited 1716 - Statuary pedestal - Kutná Hora, Czech Republic 4/21/2015 Blogi visited it

View all visits/logs