Karel Vanicek, Praha-Liboc, Czechia
Posted by: Groundspeak Regular Member Olivetti
N 50° 05.953 E 014° 18.301
33U E 450295 N 5549893
Quick Description: [CZ] Pomník ceského sokolského písmáka Karla Vanícka (1860-1926), Praha-Liboc, hl. mesto Praha [ENG] Memorial to czech sokol writer Karel Vanicek (1860-1926), Praha-Liboc, capital city of Prague
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 6/24/2018 12:04:59 AM
Waymark Code: WMYK71
Published By: Groundspeak Premium Member iconions
Views: 19

Long Description:
[CZ]
V západní cásti pražského prírodního parku Šárka-Lysolaje, u odbocky žluté turistické trasy, se nachází Vaníckuv pomnícek. Na rozpadající se buližníkové mohyle je umístena pametní deska s nápisem „Zde zemrel sokolský písmák Karel Vanícek 24. cervna r. 1926“.
Karel Vanícek se narodil 10. 2. 1860. Byl clenem predsednictva Ceské obce sokolské, zakladatelem sokolského muzea a autorem knihy Sokolské epištoly. Vystudoval techniku a byl vrchním oficiálem na pražské pošte. Pricítá se mu také autorství sokolského slibu. Na jeho pocest nese jedna z ulic v pražské ctvrti Strahov jméno "Vaníckova".

[ENG]
In the western part of the Šárka-Lysolaje Nature Park in Prague, near to the yellow hiking trail, there is Vanicek's memorial. A commemorative plaque with the inscription "Here the sokol writer Karel Vanicek died on June 24, 1926" is placed on the rocky monument.
Karel Vanícek was born on February 10, 1860. He was a member of the Presidium of the Czech Sokol Society, the founder of the Sokol Museum and the author of the Sokol Epistol. He studied technique and was the chief official at the Prague Post Office. He is also credited with the authorship of the Sokol promise. In his honor one of the streets in Prague-Strahov district carries the name "Vanicek".
Location: Šárka-Lysolaje Nature Park

Website with more information on either the memorial or the person(s) it is dedicated to: Not listed

Visit Instructions:
Add another photo of the memorial. You and/or your GPS can be in the photo, but this isn't necessary.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Citizen Memorials
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Ramonda & Boulder visited Karel Vanicek, Praha-Liboc, Czechia 6/19/2019 Ramonda & Boulder visited it
slava04 visited Karel Vanicek, Praha-Liboc, Czechia 4/4/2019 slava04 visited it

View all visits/logs