Zámecký labyrint Nové Hrady - Nové Hrady, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ALMOR team
N 49° 51.189 E 016° 08.812
33U E 582442 N 5522933
Quick Description: CS: Venkovní bludište na zámku Nové Hrady // EN: Outdoor Maze at Nové Hrady Chateau
Location: Pardubický kraj, Czechia
Date Posted: 6/11/2018 10:20:18 AM
Waymark Code: WMYFTB
Published By: Groundspeak Premium Member Tante.Hossi
Views: 19

Long Description:
CS:
Labyrint na zámku Nové Hrady ...
... ve východních Cechách se nachází v zámecké zahrade. I když se jmenuje Labyrint tak vlastne není labyrintem, ale bludištem. Jeho cesty, jež tvorí 900 tújí, merí zhruba 600 metru. Pokud v bludišti najdete cestu až do samotného stredu, objevíte ukrytou sochu bájného netvora Mínotaura (jednoho z nejkrutejších netvoru recké mytologie) - v prípade Nových Hradu socha pripomíná skutecnost, že každé století lidských dejin melo své Minotaury a bájného Minotaura tak prestavuje socha Stalina (jednoho z nejkruteších tvoru Sovetského svazu).

Zdroj: ( Visit link )

EN:
The Labyrinth at the Nové Hrady Chateau ...
...in eastern Bohemia is located in the castle garden. Labyrinth (by name) is not a labyrinth but a maze. His journeys, which make up 900 bushes (name "Tuje") , measure about 600 meters. If you find a way into the center of the maze, you will discover the hidden statue of the mythical monster Mínotaura (one of the most cruel monsters of Greek mythology) - in the case of Nové Hrady chateau , the statue recalls the fact that each century of human history had own its Minotaur and the mythical Minotaur is show as the statue of Stalin (one of the most sovereign creatures of the Soviet Union).

Source: ( Visit link )
Maze Type: Hedge Maze

Directions: v zámecké zahradě // in the chateau garden

Admission (Adult): 50.00 (listed in local currency)

Admission (Child): 50.00 (listed in local currency)

Location:
Nové Hrady č.p. 1
Nové Hrady, Czech Republic
539 45


Dates Available: From: 4/1/2018 To: 10/31/2018

Visit Instructions:
Please add a selfmade picture to your log.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Outdoor Mazes
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.