By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Water Wheel - Loucky, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 41.129 E 017° 47.894
33U E 701833 N 5507422
Quick Description: A Water Wheel of Water mill Wesselsky
Location: Moravskoslezský kraj, Czechia
Date Posted: 6/2/2018 7:47:26 AM
Waymark Code: WMYDJ2
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 15

Long Description:
The Water mill Wesselsky in Loucky lies to the right of the Odra River. Here you can see a mill with a unique technology, a 3.6-meter functional mill wheel and a renewed agricultural machinery.


=========================================================

Vodní mlýn Wesselsky v Louckách leží napravo od reky Odry a vodní náhon k nemu se táhne až z Jakubcovic n. Odrou. Prohlédnout si zde mužete mlýn s ojedinelou technologií, funkcním mlýnským kolem o prumeru 3,6 m a obnovenou transmisí pro pohon zemedelských stroju.
Mlýn v Louckách prináležel puvodne místní rychte. V roce 1571 byl predán Janem Tomášem ze Zvole a Goldštejna do vlastnictví Paulu Schwarzovi. Mlýn mel tehdy tri vodní kola a patrilo k nemu i pole. Dalšími majiteli mlýna byli Jakob Kutscher, Hans Weigel a jeho syn Martin, který postavil novou svetnici jako výmenek (kolem roku 1742). Poslední z Weiglu, Karl, prodal v roce 1762 mlýn Johannu Wesselskému, dolnímu mlynári z Jakubcovic, pro jeho syna Valentina za 1000 tolaru nebo také 1100 zlatých. Kupující se zavázal postavit novou výmenkárskou svetnicku v prostoru tzv. dolní zahrady. Rod Wesselsky mel mlynarinu v krvi a vlastnil mlýn až do poloviny 20. století. Posledním majitelem z rodu Wesselských, Ferdinand Franz Wesselsky, zahynul tragicky ke konci 2. svetové války. Jeho manželka se syny Helmutem a Walterem i dcerou Notburgou byli vysídleni do Bavorska, kde rod stále pokracuje.
Visit Instructions:
Please give the date of your visit and a brief description of your experience and any additional information you may have about the waterwheel, its current condition, etc. We would very much like at least one original photo from your visit, but it is not absolutely necessary.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Working Water Wheels
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.