Hrbitovní kaple - Krcský hrbitov, Praha 4, CZ
Posted by: Groundspeak Regular Member Noe1
N 50° 02.702 E 014° 26.403
33U E 459907 N 5543786
Quick Description: Kaple v centrální pozici hrbitova obcí Michle, Pankrác a Nusle, dnes je prázdná a nepoužívaná / This chapel is central point of Michle, Pankrác and Nusle village cemetery, now it is empty and not in use.
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 9/18/2017 11:51:06 PM
Waymark Code: WMWMTY
Published By: Groundspeak Premium Member YoSam.
Views: 27

Long Description:
Hrbitov byl založen v polovine 19. století nákladem obce Michle, protože michelský starý hrbitov u kostela Narození Panny Marie již nedostacoval. V jihozápadní cásti hrbitova býval zdí oddelený hrbitov pro trestance, zrízený pankráckou trestnicí, který míval samostatný vchod z ulice Ke Strži. Tento hrbitov byl zrušen ve 30. letech 20. století.

Kaple byla vybudována pravdepodobne v první tretine 20. století. Je to jednoduchá obdélná stavba s edikulou na streše.


Stále užívaný hrbitov je dnes ze všech stran obehnaný panelovými domy.

==============================================

The cemetery was founded in the middle of the 19th century by the Michle village, because the old cemetery near the Church of the Virgin Mary was already inadequate. In the southwest part of the cemetery there used to be a separate cemetery for prisoners, set up by a Pankrác penitentiary, which had a separate entrance from Ke Strži Street. This cemetery was abolished in the 1930s.

The chapel was probably built in the first third of the 20th century. It is simple rectangular building with an edicle on the roof-

Cemetery is still used today on all sides surrounded by modern houses.
Active Chapel?: no

Main Construction Material of Chapel: bricks

Description of Cemetery added in Long Description: yes

Date of Chapel Construction: Not listed

Denomination of Chapel or Cemetery (if applicable): Not listed

Visit Instructions:
VISIT LOGS:
  1. The waymark coordinates must be personally visited.
  2. Give the date and a description of your visit.
  3. Post at least one photo taken at the time of your visit.
  4. No additional Visit Requirements may be added by the creator of the waymark.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Cemetery Chapels
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
jezevcik visited Hrbitovní kaple - Krcský hrbitov, Praha 4, CZ 11/27/2017 jezevcik visited it