By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Plesivec Mountain
Posted by: Groundspeak Premium Member von Bronin
N 50° 29.467 E 013° 56.325
33U E 424721 N 5593775
Quick Description: CS: Jeden z nekrásnejších výhledu v Cechách a Ceském stredohorí. EN: One of the most beautiful views in the Czech Republic and Central Mountains. Access by a ladder:N 50° 29.389 E 013° 56.199
Location: Ústecký kraj, Czechia
Date Posted: 9/19/2016 5:04:23 AM
Waymark Code: WMT3GF
Published By: Groundspeak Premium Member RakeInTheCache
Views: 28

Long Description:

CS: Prístup verejne možný, žebrík: N 50° 29.389 E 013° 56.199. Jeden z nekrásnejších výhledu v Cechách a Ceském stredohorí. Ackoliv je vrch vetšinou zalesnený, jeho jižní svah pokrývá rozsáhlé sutové pole, které pri pohledu zdálky vzbuzuje dojem pleše. Odtud odvozují jazykovedci název nejen tohoto kopce. Sutová pole složená z pomerne stejne velkých úlomku se také nazývají droliny. Vyskytují se na mnohých kopcích v této oblasti. V sopecném reliéfu Ceského stredohorí predstavuje Plešivec výrazný útvar budovaný žílou olivinického cedice, který se zde do roku 1945 težil. V sutích na úpatí západního a severozápadního svahu, vznikly trvalé ledové jámy. V dutinách suti se hromadí težký studený vzduch, který vlivem dokonalého utesnení v dolní vanovité cásti suti nemuže proudit. V jámách se proto udržuje led a sníh do pozdního jara až pocátku léta. V nekterých cástech nemuže studený težký vzduch unikat do té doby, než jej v príští zime nahradí vzduch ješte studenejší. Ledové jámy na Plešivci patrí k nejznámejším jevum toho druhu v Ceském stredohorí, jedná se však o jev známý z mnoha dalších míst. Pod vrcholem se nachází Ledová studánka se stálou teplotou vody od 5 do 7° C. Lokalita je významným hnízdištem vzácných druhu ptáku, predevším dravcu a sov. Pozoruhodné jsou také dubové a habrové porosty na svazích, místy pralesovitého rázu, na vrcholu objevíme také lípu. Na úpatí rostou náletové dreviny predevším akát. Na svazích brzy z jara se objevuje jaterník podléška a bledule jarní.

EN: One of the most beautiful views in the Czech Republic and Central Mountains. Although it is mostly forested hill , its southern slope covers a vast debris fields , which when viewed from afar gives the impression of baldness. In the volcanic relief of Bohemian Uplands Plešivec is a significant body of built vein olivine basalt , which was mined until 1945. Below the summit is ice fountain with a constant water temperature of 5 to 7 ° C. The site is an important nesting site for rare species of birds.

Altitude in Feet: 1669

Visit Instructions:
To post a visit log for waymarks in this category, you must have personally visited the waymark location. When logging your visit, please provide a note describing your visit experience, along with any additional information about the waymark or the surrounding area that you think others may find interesting.

We especially encourage you to include any pictures that you took during your visit to the waymark.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Mountain Summits
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.