Oblik Mountain
Posted by: Groundspeak Premium Member von Bronin
N 50° 24.685 E 013° 48.510
33U E 415340 N 5585054
Quick Description: CS: Jeden z vrcholu Ceského Stredohorí s krásným výhledem EN: A Hill of the Czech Central Mountains, an excellent viewpoint
Location: Ústecký kraj, Czechia
Date Posted: 9/15/2016 4:46:18 AM
Waymark Code: WMT2N3
Published By: Groundspeak Premium Member RakeInTheCache
Views: 32

Long Description:

Bezlesá silueta dominantního, 509 m vysokého vrchu Oblíku na jižním okraji Ceského stredohorí je nedílnou soucástí krajinného panorama mesta Loun. O jeho mimorádném významu z prírodovedného hlediska hovorí status národní prírodní rezervace. Teleso Oblíku je utváreno cedicem (odborne: nefelinický bazanit) a vdecí za svuj puvod vulkanické cinnosti spadající do záveru tretihor. Soubežne s ním vznikly na jedné tektonické linii i sedlem oddelené vrchy Srdov a Brník, které se tycí za Oblíkem v témer dokonalém zákrytu a ciní spolu s ním jednu z nejlepších ukázek lineární erupce v Ceském stredohorí. Tento liniovitý puvod má samozrejme vliv i na protáhlý tvar hory. Ackoliv je pro Oblík typická silueta vrchu s plochým sešikmeným vrcholem, mužeme ho od jihozápadu a zejména od severovýchodu vnímat jako témer dokonale špicatý kužel. Jeho príkré svahy dosahují sklonu 30 - 45 stupnu a precházejí místy do skalních formací a drolin. Za vlhka zde pak muže docházet (zejména na severním a západním svahu) i k lokálním sesuvum.

Mountain in the southern part of the Czech Central Mountains. It is of volcanic origin in the Tertiary. Concurrently with it arose on one tectonic line and saddle separated hills Srdov and Brník . There is a National Nature Reserve. The peak is bare unforested . Oblík body is shaped basalt . Its steep slopes reaching inclination 30-45 degrees.

Altitude in Feet: 1669

Visit Instructions:
To post a visit log for waymarks in this category, you must have personally visited the waymark location. When logging your visit, please provide a note describing your visit experience, along with any additional information about the waymark or the surrounding area that you think others may find interesting.

We especially encourage you to include any pictures that you took during your visit to the waymark.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Mountain Summits
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
ashberry visited Oblik Mountain 7/27/2017 ashberry visited it