Agnetenklooster Tongeren - Limburg / Belgium
Posted by: Groundspeak Premium Member Iris & Harry
N 50° 46.766 E 005° 28.067
31U E 673972 N 5628201
Quick Description: Agnetenklooster is a 15th-century monastery north of the St. Catherine Begijnhof in Tongeren.
Location: Limburg, Belgium
Date Posted: 7/31/2016 9:09:16 AM
Waymark Code: WMRRYF
Published By: Groundspeak Regular Member Dorcadion Team
Views: 2

Long Description:
Source: (visit link)
"Omstreeks 1421 vestigde de kloosterorde zich op het ommuurde domein, de eerste jaren was het klooster beperkt tot één woonhuis. In 1434 werd het voor het eerst uitgebreid, van de prins-bisschop kreeg men namelijk de toestemming om een kapel te bouwen. De overleden zusters konden begraven worden in een grafkelder onder deze kapel, andere leken verbonden met het klooster konden begraven worden op een kerkhof naast de kapel.
Aan het begin van de 16e eeuw werd het Agnetenklooster getroffen door een brand. De heropbouw begon pas in 1550, de oudste delen van het klooster dateren uit deze periode en werden heropgebouwd in een laatgotische stijl.
In de 17e eeuw kende het kloostercomplex een groei en werd besloten om het domein in Maasstijl uit te breiden. Doordat de kloosterlingen de Franse soldaten zouden hebben omgekocht is het complex gespaard gebleven bij de Grote Brand van Tongeren in 1677. In de 18e eeuw verloor het klooster zijn functie onder het Franse bewind. De laatgotische kapel werd afgebroken, zodat vandaag nog enkel de grafkelder en de funderingen overblijven. Jarenlang stond het Agnetenklooster te verkommeren, maar na archeologische opgravingen en een ingrijpende restauratie is het weer in ere hersteld."

EN:
"Around 1421 established the monastic order within the walled premises, the first years the monastery limited to one house. In 1434 it was extended for the first time, the prince-bishop namely one got the permission to build a chapel. The deceased sisters were buried in a crypt under the chapel, others seemed connected could be buried in the monastery in a graveyard next to the chapel.
Agnetenklooster it was hit by a fire at the beginning of the 16th century. The reconstruction began only in 1550, the oldest parts of the monastery date back to this period and were rebuilt in a late Gothic style.
In the 17th century the monastery grew and it was decided to expand the domain Meuse style. Because the monks would have bribed the French soldiers, the complex spared by the Great Fire of Tongeren in 1677. In the 18th century, the monastery lost its function under French rule. The late Gothic chapel was demolished, so now only remain the crypt and the foundations today. For years it was languishing Agnetenklooster but restored after archaeological excavations and major restoration is again alive."
Full name of the abbey/monastery/convent: Agnetenklooster

Address:
Agnetenklooster
Sint-Catharinastraat 10
Tongeren, Limburg Belgien
3700


Religious affiliation: Roman Catholic

Date founded/constructed: 1421

Web Site: [Web Link]

Status of Use: Converted to Other Use

Visit Instructions:
Describe your visit, including the date, with as much detail as possible, AND contribute at least ONE PHOTO, original, different from those already in the gallery, if possible.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abbeys, Convents and Monasteries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Michaelfiles visited Agnetenklooster Tongeren - Limburg / Belgium 11/28/2016 Michaelfiles visited it