RD Meetpunt: 519314 - Veldhoven NL
Posted by: Groundspeak Premium Member dreamhummie
N 51° 24.218 E 005° 23.824
31U E 666727 N 5697438
RD Meetpunt: 519314 R.K.K. Veldhoven aan de Dorpstraat 18 in Veldhoven.
Waymark Code: WMNWZP
Location: Noord-Brabant, Netherlands
Date Posted: 05/15/2015
Published By:Groundspeak Premium Member Team Professor X
Views: 2

- Stang boven knop OH: 66.58 m N.A.P. (1993).
- Grote bronzen bout in de W.torenmuur; 0.80 m links van de ingang; 4.45 m boven de stoep.
- Grote bronzen bout in de W.torenmuur; 0.62 m links van de ingang; 2.64 m boven de stoep.;
- Grote bronzen bout in de Z.W.hoeksteunbeer van de Z.kerkmuur; 0.29 m uit de N.W.kant; 1.30 m b.b.g.; 23.578 m N.A.P. (1993).

Bron Kadaster.

De plannen voor deze kerk dateren van 1912. De toenmalige pastoor van de H. Caeciliaparochie: H.J. Achterbergh deed een verzoek aan de Bisschop Mgr. Van de Ven om een nieuwe kerk te mogen bouwen omdat de Waterstaatskerk te klein was geworden door de groei van het aantal parochianen. De contouren zijn van deze Waterstaatskerk zijn bij het vernieuwen van het plein voor de kerk in de bestrating aangebracht. De bouw van de nieuwe kerk werd uitgevoerd in de neo-gotische steil en had de vorm van een driebeukige kruisbasiliek. In begin van de jaren vijftig was het aantal parochianen dermate gegroeid dat de kerk veel te klein was geworden. Reeds in 1928 werd dit al geconstateerd door pastoor A. Verhoeven. Nieuwe tekeningen werden gemaakt door architect Ir. C.G. Geenen uit Eindhoven en ter goedkeuring aangeboden aan het Bisdom. Op 2 mei 1955 kwam de goedkeuring voor de vergroting van de kerk binnen, echter, pastoor Damen en het kerkbestuur wensten toch nog een aantal veranderingen aan te brengen. Dit aangepaste plan werd op 20 februari 1956 goedgekeurd. De uitvoering van deze plannen werden gedaan in de jaren 1957- 1958 en komen overeen met de bouw van de huidige kerk. In 1968 is het interieur aangepast aan de wensen van het tweede Vaticaanse Concilie. Inmiddels was de doopkapel omgevormd naar de Mariakapel. Tijdens de periode dat pastoor de Vries werd benoemd in 1987 zijn dankzij een bliksemaktie door het aktiecomité “75 jaar H. Caeciliakerk” gelden bij elkaar gebracht om het gehele interieur van een nieuwe verflaag te voorzien. In 1998 heeft nogmaals een grote verbouwing plaatsgevonden onder leiding van pastoor H. Petit. Door de verkoop van de pastorie was er een behoefte ontstaan voor een parochiecentrum en is deze gerealiseerd in het achterste gedeelte van de kerk.

Bron en meer info: (visit link)
Type: regular meetpunt

X coordinate: 155,686.00

Y coordinate: 379,387.00

Condition: Perfect

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.