Kostel svaté Márí Magdalény / Church of St. Mary Magdalene - Prední Kopanina (Prague)
Posted by: Groundspeak Regular Member Dorcadion Team
N 50° 07.036 E 014° 17.784
33U E 449698 N 5551906
Quick Description: Rotunda-type Church of St. Mary Magdalene (Kostel svaté Márí Magdalény), landmark of Prague' suburb district Prední Kopanina, belongs among the oldest and most valuable preserved monuments of ecclesiastic Romanesque architecture in Bohemia.
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 2/16/2015 11:33:56 AM
Waymark Code: WMNCXE
Published By: Groundspeak Regular Member Math Teacher
Views: 37

Long Description:

Rotunda-type Church of St. Mary Magdalene (Kostel svaté Márí Magdalény), landmark of Prague' suburb district Prední Kopanina, belongs among the oldest and most valuable preserved monuments of ecclesiastic Romanesque architecture in Bohemia.

Romanesque Church of St. Mary Magdalene is Romanesque rotunda built from marlstone ashlars (local quarry) probably in the 1st half of 12th century. Church, surrounded by a small cemetery, is oval rotunda with semicircular apse at the eastern wall and western-oriented slender prismatic tower. To the rotunda was later added rectangular extension, which nowadays serves as church's nave. Present look is a result of extensive reconstruction in the 19th century (1852-1858), when heavily delapidated church was completely reconstructed. The last renovation of this pearl of medieval architecture finished in 2000.


Kostel sv. Márí Magdaleny je románská rotunda, stojící uprostred mestské cásti Prední Kopanina na samém severozápadním okraji hlavního mesta Prahy. Okolo kostela se prostírá malý, zdí ohrazený hrbitov. Neomítnutá stavba je provedena z drobných opukových kvádríku, dobývaných pravdepodobne prímo z místního lomu, který je dodnes známým zdrojem tohoto materiálu. Ústrední cást kostela predstavuje okrouhlá lod, jejíž vnitrek merí napríc pres pet metru, na východní strane se k lodi pripojuje pulkruhová apsida, na strane západní pak štíhlá vež približne ctvercového pudorysu. Výzkum v roce 1983 prokázal, že toto rozvržení kostela je puvodní, z doby jeho stavby, která sice není písemne blíže doložena, ale všeobecne se klade do první poloviny 12. století. Prítomnost portálu v patre jižní steny veže, vykládaného jako vstup na emporu, pak muže pro toto období naznacovat existenci panského sídla v sousedství této strany kostela. K jižní strane rotundy byla v pozdejší dobe pripojena pravoúhlá prístavba, která v soucasnosti plní funkci hlavní lodi, zatímco rotunda se stala presbytárem a vež slouží jako sakristie. Funkcní usporádání kostela je tak dnes, oproti obvyklé orientaci k východu, pootocené o 90 stupnu.

Soucasná podoba kostela sv. Márí Magdaleny je výsledkem novovekých úprav. Po zrícení klenby roku 1779 byla rotunda nadlouho ponechána svému osudu. Teprve v letech 1852 až 1858 došlo k rozsáhlé obnove podle projektu Karla Wiesenfelda (1802-1870), dlouholetého profesora stavitelství na pražské polytechnice (jde vubec o jediný prípad Wiesenfeldovy vlastní stavební cinnosti). Zaklenutí bylo tehdy obnoveno drevenou konstrukcí namísto kamenné, vež znatelne zvýšena, provedeny nové okenní otvory (za nezmenená, stredoveká jsou dnes považována jen dve okénka, jedno v prízemí západní strany veže, druhé na jihovýchodní strane apsidy).

[Czech Wikipedia]

Wikipedia Url: [Web Link]

Visit Instructions:
To post a visit log to this waymark you need to visit and write about the actual physical location. Any pictures you take at the location would be great, as well.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Wikipedia Entries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Olivetti visited Kostel svaté Márí Magdalény / Church of St. Mary Magdalene - Prední Kopanina (Prague) 12/30/2017 Olivetti visited it
Geokopretina team visited Kostel svaté Márí Magdalény / Church of St. Mary Magdalene - Prední Kopanina (Prague) 1/25/2017 Geokopretina team visited it
Petrs11 visited Kostel svaté Márí Magdalény / Church of St. Mary Magdalene - Prední Kopanina (Prague) 2/27/2015 Petrs11 visited it
Blogi visited Kostel svaté Márí Magdalény / Church of St. Mary Magdalene - Prední Kopanina (Prague) 2/8/2014 Blogi visited it

View all visits/logs