Grafelijke Torenmolen Zeddam
Posted by: Groundspeak Regular Member DosHermanas
N 51° 54.187 E 006° 15.188
32U E 311036 N 5753828
Quick Description: De Grafelijke Torenmolen Zeddam ligt aan de westzijde van het dorp op een kleine heuvel. The Grafelijke Torenmolen Zeddam lies at the western end of the village on a small hill.
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 5/31/2014 5:13:53 AM
Waymark Code: WMKVAF
Published By: Groundspeak Premium Member montythemule
Views: 2

Long Description:
De molen werd voor het eerst vermeld in 1441, maar het is onduidelijk of het dezelfde molen betrof. Tenminste vanaf 1450 stond de huidige molen op deze plek. Het is mogelijk de laatste van zijn soort in Nederland.

De molen is één van de vier molens die behoorden aan de Graven Van Bergh. Zij verplichtten de boeren in hun graafschap om hun graan in deze molen te malen als vorm van betaling. Dit werd "maaldwang" genoemd. Rond 1800 werd deze vorm van betalen afgeschaft.

Hierna werd the molen diverse malen verbouwd om het gebruik te verbeteren. In 1929 werd de molen gekocht door dr. J.H. Van Heek die hiermee de sloop van de molen voorkwam. Sindsdien is de molen gerestaureerd, waarbij zoveel mogelijk originele onderdelen gebruikt zijn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The mill was first mentioned in 1441, but it is uncertain if it was the same mill as today. At least from 1450 the mill as it stands until now has been here. It is possibly the last of its kind in The Netherlands.

The mill is one of four mills that belonged to the Dukes Van den Bergh. They obliged the people that lived in their county to use the mill as part of the payment to them. This was called "maaldwang". Around 1800 this type of payment was abolished.

After this, the mill was rebuilt several times to improve the use. In 1929 the mill was bought by dr. J.H. Van Heek, who prevented the demolition of the mill. Since then, the mill has been restored using as much original parts as possible.
Date of Manufacture: 1/1/1450

Purpose: Milling

Open to the public: yes

Is This Windmill Functional?: Yes!

Windmill Farm: no

Cost: 1.00 (listed in local currency)

Museum on Site: Not Listed

Visit Instructions:
When logging a VISIT to a windmill that has been Waymarked, please take a a photograph of the Windmill and provide a summary of your visit. In this way we can track changes to the mills over the years
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Windmills
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.